intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Biểu mẫu

Hiển thị 1-10 trên 21 kết quả
 • Nhằm giúp các bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm, soạn thảo một bản hợp đồng đúng quy cách với nội dung và hình thức rõ ràng đáp ứng theo từng tính chất công việc. Mời các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập "Tuyển tập một số mẫu hợp đồng thông dụng". Bộ sưu tập tập hợp một số mẫu hợp đồng thông dụng và phổ biến nhất hiện nay.

   poqueen 08-07-2016 20709 574   Download

 • Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Trên thực tế, giấy ủy quyển rất thông dụng hy vọng những biểu mẫu tổng hợp trong BST này sẽ giúp ích cho bạn.

   vuonnhomini 20-09-2013 10165 842   Download

 • Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.

   whitehousechip 19-09-2013 2391 59   Download

 • Thuế môn bài là khoản thuế cô định mà các đơn vị KD phải nộp theo năm tài chính nhằm trang trải chi phí về quản lý hành chính cuả Nhà nước đối với các đơn vị KD.Các DNNN, công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN, DN hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN không theo Luật ĐTNN tại VN, các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,... và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập.

   thuymo88 11-04-2013 2219 442   Download

 • Tài liệu tham khảo và Tuyển tập mẫu hợp đồng thanh lý nhượng trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình.

   mualan_mualan 05-04-2013 5107 960   Download

 • Tài liệu tham khảo tuyển tập Các biễu mẫu thủ tục lưu hành thuốc trong lĩnh vực dịch vụ công bố lưu hành thuốc

   mualan_mualan 04-04-2013 1882 477   Download

 • Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký kiểm tra các lĩnh vực trong hành chính.

   mualan_mualan 04-04-2013 3489 740   Download

 • Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký nhập khẩu các lĩnh vực trong hành chính

   mualan_mualan 04-04-2013 2206 600   Download

 • Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký các lĩnh vực trong hành chính

   mualan_mualan 04-04-2013 2698 747   Download

 • Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   mualan_mualan 04-04-2013 3415 688   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2