Bộ sưu tập Xã hội học

Hiển thị 1-3 trên 3 kết quả
  • Xã hội học đại cương trang bị những tri thức khoa học về sự phát triển của xã hội theo những quy luật vốn có của nó, chỉ ra nguồn gốc, phương thức diễn biến và cơ chế của các quá trình phát triển xã hội, của các mối quan hệ giữa con người và xã hội. Bọ sưu tập gồm các bài tập và đề thi giúp sinh viên tổng hợp các kiến thức đã học về môn xã hội học đại cương này...

     snack1903 18-11-2013 7526 210   Download

  • Xã hội học đại cương là một bộ môn khoa học nghiên cứu đời sống xã hội, sự biến đổi xã hội, các nguyên nhân và hệ quả xã hội của hành vi con người. Bộ sưu tập giúp sinh viên am hiểu và vận dụng các lý thuyết Xã hội học chuyên ngành cũng như các phương pháp nghiên cứu Xã hội học vào nghiên cứu và giải quyết các vấn đề xã hội thực tiễn.

     snack1903 18-11-2013 2529 150   Download

  • Xã hội học đại cương là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử. Bộ sưu tập gồm các luận văn, báo cáo về xã hội học dành cho các bạn sinh viên tham khảo để củng cố thêm kiên thức môn học.

     snack1903 18-11-2013 1383 25   Download

Đồng bộ tài khoản