Bộ sưu tập Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Hiển thị 1-10 trên 17 kết quả
 • Bộ sưu tập gồm 11 Tiêu chuẩn thẩm định giá, định giá tài sản trong Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 24 / 2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định nội dung về giá trị thị trường của tài sản và vận dụng giá trị thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản.

   thanlorax 01-11-2013 662 24   Download

 • Bô sưu tập kỹ thuật điện gồm các quy định kỹ thuật điện nông thôn, Các quy phạm trang bị điện, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, ... được ban hành theo các quyết định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. BST sẽ giúp ích cho dân điện khi tìm hiểu về quy chuẩn kỹ thuật điện quốc gia.

   hoamai_do 17-10-2013 1811 97   Download

 • Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lần đầu năm 1987, soát xét lần 1 năm 1994, lần hai với phiên bản hiện hành công bố ngày 14/12/2000. Đây là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, quy tụ kinh nghiệm quốc tế và được nhiều quốc gia áp dụng.

   esc_12 19-09-2013 1185 86   Download

 • Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp.

   esc_12 17-09-2013 833 151   Download

 • Lô đất xây dựng nhà ở phải đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu phù hợp với các giải pháp tổ chức không gian.....Tại các khu qui hoạch xây dựng mới: khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới 20m, lô đất xây dựng nhà ở gia đình phải 45m2 (có chiều rộng và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng 5m).

   la_la123 12-04-2013 1888 330   Download

 • Quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành. Đó là các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng và các giải pháp, các tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) được sử dụng để đạt được các yêu cầu đó.

   la_la123 12-04-2013 2229 405   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, Hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu bi...

   la_la123 12-04-2013 3051 413   Download

 • ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

   la_la123 12-04-2013 3192 580   Download

 • Vệ sinh an toàn thực phẩm trong cả nước nói chung và của TP nói riêng đang tạo nhiều lo lắng cho người dân.

   la_la123 12-04-2013 1798 255   Download

 • "Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mức, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường".....Vì vậy, tiêu chuẩn môi trường có quan hệ mật thiết với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

   la_la123 12-04-2013 1803 290   Download

Đồng bộ tài khoản