intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Bộ sưu tập Văn Bản Luật

Hiển thị 1-10 trên 313 kết quả
 • Tổng hợp một số văn bản về nghị định, quy chế về pháp luật báo chí Việt Nam. Mong rằng những văn vản luật này sẽ giúp các bạn nắm vững luật báo chí việt nam trước và sau khi sửa đổi để thực hiện đúng khi thực hành viết báo. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành báo chí

   vetnangcuoitroi123 18-11-2013 1553 23   Download

 • " Quyết định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ văn hóa và du lịch " hay nghị định ban hành qui chế hoạt động của báo chí việt nam liên quan đến nước ngoài là một trong số những nội dung của một số văn bản pháp luật báo chí Việt nam chia sẻ cùng các bạn dưới đây. Văn bản luật tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

   vetnangcuoitroi123 18-11-2013 1397 143   Download

 • Tổng hợp một số quy định về luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và một số điều chỉnh, bổ sung sửa đổi điều luật qua các năm. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành ngân hàng và ngành luật,các bạn sẽ hiểu và nắm vững được những thay đổi của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam giúp cho việc học tốt hơn.

   nhungbuoichieuvang15 01-11-2013 1558 11   Download

 • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt.Đây là bộ sưu tập về luật chứng khoán muốn biết thêm về luật trong thị trường chứng khoán thì các bạn nên tham khảo.

   matem90 25-10-2013 1496 17   Download

 • Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt trong sản xuất nụng – lâm nghiệp, là phần quan trọng nhất trong môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng kinh tế, văn hóa – xó hội, an ninh – quốc phòng, là nơi tồn tại của xã hội loài người vì vậy chúng ta cần chung tay góp sức bảo vệ tài nguyên đất cho môi trường luôn sạch đẹp,

   conchokon 18-10-2013 1640 57   Download

 • Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

   whiterabit 19-09-2013 2368 62   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1.

   hoangyentttv 17-05-2013 2336 211   Download

 • Thông tư, văn bản luật hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Quy chế tổ chức và hoạt động của ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tổng cục trưởng tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.........

   thuymo88 17-04-2013 2244 325   Download

 • Chỉ thị, pháp lệnh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chí đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các quyết định phê duyệt dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nông, thủy sản.........

   thuymo88 17-04-2013 2798 405   Download

 • Bộ sưu tập chỉ thị, quyết định, thông tư hướng dẫn về việc quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia súc, gia cầm theo dự án khuyến nông trung ương. Qui định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi.......

   thuymo88 17-04-2013 2330 436   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2