intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Văn hóa xã hội

Hiển thị 1-10 trên 15 kết quả
 • Tổng hợp một số văn bản về nghị định, quy chế về pháp luật báo chí Việt Nam. Mong rằng những văn vản luật này sẽ giúp các bạn nắm vững luật báo chí việt nam trước và sau khi sửa đổi để thực hiện đúng khi thực hành viết báo. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành báo chí

   vetnangcuoitroi123 18-11-2013 1434 23   Download

 • " Quyết định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ văn hóa và du lịch " hay nghị định ban hành qui chế hoạt động của báo chí việt nam liên quan đến nước ngoài là một trong số những nội dung của một số văn bản pháp luật báo chí Việt nam chia sẻ cùng các bạn dưới đây. Văn bản luật tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

   vetnangcuoitroi123 18-11-2013 1313 142   Download

 • Hỗ trợ thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình:....a) Hỗ trợ cho đối tượng thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình....- Hỗ trợ cho người triệt sản: 200.000đ/người.....- Hỗ trợ cho người đặt dụng cụ tử cung: 50.000đ/người.....- Hỗ trợ cho người cấy thuốc tránh thai: 20.000đ/người.....b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ để đảm bảo cung cấp đủ chỉ tiêu các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình (ngoài số đối tượng đã được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - kế hoạch hóa gia đình).

   mualan_mualan 11-04-2013 3107 611   Download

 • Quy định này quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh.....

   mualan_mualan 11-04-2013 1529 160   Download

 • Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền thành phố, là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh...2.

   mualan_mualan 11-04-2013 1056 178   Download

 • Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giải quyết tình trạng nghiện ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện ma túy tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng, thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, cung cấp có chất lượng các họat động y tế, tâm lý, xã hội, lao động, việc làm.

   mualan_mualan 11-04-2013 1381 209   Download

 • Việc tổ chức các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời; nhận thức của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng từng bước được nâng cao. Công tác khen thưởng về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt nhiệm vụ công tác của các đơn vị.

   mualan_mualan 11-04-2013 2359 366   Download

 • Ấn phẩm là xuất bản phẩm bao gồm các loại như sách, báo, tạp chí (xuất bản định kì, nhiều kì, không định kì); ấn phẩm tờ rời như bản nhạc, bản đồ, tranh ảnh..... Ấn phẩm không phải là xuất bản phẩm bao gồm các loại như nhãn hiệu, bao bì, mẫu biểu, tài liệu thống kê, thiếp mời, danh thiếp....... Xuất bản phẩm là tên gọi chung của những sản phẩm xuất bản được in thành nhiều bản để phát hành: sách, báo, tranh ảnh, băng nhạc, băng hình, đĩa hình...

   mualan_mualan 11-04-2013 1570 158   Download

 • Sở Văn hoá - Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng: Quảng cáp trên bảng, biển, pano, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động;..

   mualan_mualan 11-04-2013 1115 171   Download

 • Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.....2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.....3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.....4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

   mualan_mualan 11-04-2013 1106 144   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2