intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Vi phạm hành chính

Hiển thị 1-10 trên 12 kết quả
 • Đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý nhà thầu, Nghị định có những qui định chế tài chặt chẽ và chi tiết cho từng trường hợp vi phạm, trong đó phạt rất nặng (từ 30 - 50 triệu đồng) đối với nhà thầu thực hiện hợp đồng xây lắp, cung cấp hàng hoá có hành vi thông đồng với nhà thầu tư vấn giám sát, cơ quan, tổ chức nghiệm thu để xác nhận sai về chất lượng, khối lượng của công trình, hàng hóa; nếu tiết lộ những thông tin, tài liệu liên quan đấu thầu sẽ b...

   mualan_mualan 10-04-2013 855 97   Download

 • Phạm vi điều chỉnh....1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.....2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

   mualan_mualan 10-04-2013 1355 232   Download

 • Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện" là khoảng không gian lưu không được quy định về chiều rộng, chiều dài và chiều cao chạy dọc theo công trình đường dây tải điện hoặc bao quanh trạm điện.....Mỗi công trình lưới điện đều có hành lang bảo vệ an toàn quy định tại các điều 6, 12, 14 của Nghị định này.

   mualan_mualan 10-04-2013 846 150   Download

 • Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:....a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;....b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;....

   mualan_mualan 10-04-2013 1134 180   Download

 • Nghị định đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; việc xử lý kết quả rà soát; trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản và các điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản...

   mualan_mualan 10-04-2013 1621 281   Download

 • Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;..Căn cứ vào Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội;..Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

   mualan_mualan 10-04-2013 894 178   Download

 • Kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức đã có nhiều chuyển biến tích cực.

   mualan_mualan 10-04-2013 1038 179   Download

 • Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:....1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.....2.

   mualan_mualan 10-04-2013 1244 254   Download

 • Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính là biểu mẫu chứng từ được in, phát hành, quản lý và sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc để xác nhận số tiền mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính đã nộp cho người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thu phạt tại chỗ hoặc đã nộp vào Kho bạc Nhà nước.

   mualan_mualan 10-04-2013 1589 248   Download

 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 215/2012/TT-BTC, về việc xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính. Theo đó, đối với tang vật là vàng bạc, đá quý (không phải là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) sẽ phải chuyển cho Trung tâm hoặc Hội đồng bán đấu giá để tổ chức đấu giá theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định tịch thu.

   mualan_mualan 10-04-2013 1161 188   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2