intTypePromotion=3

Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 3132 kết quả
 • Despite heavy, long-term investments in data management, data problems at many organizations continue to grow. One reason is that data has traditionally been perceived as just one aspect of a technology project; it has not been treated as a corporate asset. Consequently, the belief was that traditional application and database planning efforts were sufficient to address ongoing data issues.

  pdf16p  ntcuong01ct23 18-05-2020 10 0   Download

 • Xử lý song song được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu năng tính toán của hệ thống, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh trong khi khối lượng dữ liệu cần xử lý là rất lớn. Với một hệ thống xử lý song song, ngoài các giải thuật song song đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng phần cứng song song đủ mạnh để thực thi các giải thuật này.

  pdf6p  quenchua5 17-05-2020 11 0   Download

 • Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài nguyên hệ thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ thống.

  pdf7p  quenchua5 17-05-2020 15 2   Download

 • This article paper presents a hybrid metaheuristic algorithm to solve the time-dependent vehicle routing problem with hard time windows. Time-dependent travel times are influenced by different congestion levels experienced throughout the day. Vehicle scheduling without consideration of congestion might lead to underestimation of travel times and consequently missed deliveries.

  pdf20p  toritori 11-05-2020 2 0   Download

 • In this paper, we consider the multi depot heterogeneous vehicle routing problem with time windows in which vehicles may be replenished along their trips. Using the modeling technique in a new-generation solver, we construct a novel formulation considering a rich series of constraint conditions and objective functions.

  pdf18p  toritori 11-05-2020 0 0   Download

 • This article presents an editorial perspective on the challenges associated with e-mail management for academic physicians. We include 2-week analysis of our own e-mails as illustrations of the e-mail volume and content.

  pdf8p  caothientrangnguyen 10-05-2020 3 0   Download

 • Lecture Principles of distributed database systems - Chapter 18: Current issues. In this chapter students will be able to: Data stream management, cloud data management, inputs & outputs, data stream management system (DSMS), DSMSs – novel problems, abstract system architecture, stream data models,...

  ppt59p  nanhankhuoctai1 06-05-2020 0 0   Download

 • Lecture Principles of distributed database systems - Chapter 17: Web data management. In this chapter students will be able to: Web data management, web models, web search and querying, distributed XML processing, properties of web data, web graph, web data modeling, search engine architecture,...

  ppt55p  nanhankhuoctai1 06-05-2020 0 0   Download

 • In this chapter students will be able to: Peer-to-peer data management, why high-level P2P data sharing? problem definition, peer reference architecture, potential benefits of P2P systems, P2P vs traditional distributed DBMS,...

  ppt55p  nanhankhuoctai1 06-05-2020 0 0   Download

 • Lecture Principles of distributed database systems - Chapter 15: Distributed object DBMS. In this chapter students will be able to: Distributed object DBMS, object models, object distribution, fundamental concepts, object distribution, fragmentation alternatives, horizontal fragmentation,...

  ppt20p  nanhankhuoctai1 06-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản