intTypePromotion=1

Thư viện Đồ họa - Thiết kế - Flash

Thiết kế đồ họa là việc sử dụng máy tính để thực hiện những sản phẩm liên quan đến đồ họa, hình ảnh, mỹ thuật. Người thiết kế đồ họa tốt phải có những yêu cầu như kỹ năng thiết kế, sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, có sự sáng tạo để truyền đạt thông tin qua tác phẩm,… Tác phẩm thiết kế tốt phải thể hiện được vẻ đẹp, sự hài hòa về hình ảnh, chữ, màu sắc, và thông điệp muốn gửi đến người xem. Thiết kế đồ họa là công việc có nhiều triển vọng trong xã hội ngày nay. Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về kỹ thuật thiết kế đồ họa trong các lĩnh vực như thiết kế in ấn bao bì/quảng cáo, thiết kế web/flash, thiết kế nội thất/công trình,... cùng các hướng dẫn sử dụng các công cụ thiết kế phổ biến như Photoshop, CorelDraw, Autocad,..., bộ sưu tập các mẫu flash/thiết kế đẹp được cập nhật liên tục.
Hiển thị 1-10 trên 1531 kết quả
 • Lecture Computer graphics - Lesson 45: Animation. The main topics covered in this chapter include: the passage of time, the ‘three arrows of time’, timing for TV series, limited animation, animator skill required, full animation, timing for animation in general, animation principles,...

  ppt71p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 42: Viewing using OpenGL II. The main topics covered in this chapter include: viewing and modeling transformations, three-dimensional transformations, thinking about transformations, grand, fixed coordinate system, moving a local coordinate system,...

  ppt99p  youzhangjing_1909 28-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 41: Viewing using OpenGL. The main topics covered in this chapter include: practically implement viewing a geometric model in any orientation by transforming it in three-dimensional space and control the location in three-dimensional space (POV) from where the model is viewed,...

  ppt84p  youzhangjing_1909 28-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 40: Fractals. The main topics covered in this chapter include: hausdorff-besicovitch (fractal dimension), Koch curve, fractal geometry, dimensional object for example then the area increases by the square of the scaling,...

  ppt70p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 39: Building polygonal models of surfaces. The main topics covered in this chapter include: constructing polygonal approximations, keep polygon orientations consistent, generating normal vectors for a surface, generalized subdivision,...

  ppt70p  youzhangjing_1909 28-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 38: Curves IV. The main topics covered in this chapter include: bezier curves, computer-graphics illustration program and computer-aided design system, designing the curves and surfaces of automobiles to defining the shape of letters in type fonts, a geometric construction,...

  ppt89p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 37: Curves III. The main topics covered in this chapter include: the tangent vector, the boundary conditions, the cubic hermite interpolation, significant contributions to our understanding of cubic and quadratic polynomials, the algebraic and geometric coefficients for a space curve,...

  ppt71p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 36: Curves II. The main topics covered in this chapter include: parametric equations of a curve, parametric variable, plane curves, space curves, matrix containing the control points, parametric functions appearing in equation,...

  ppt76p  youzhangjing_1909 28-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 35: Curves. The main topics covered in this chapter include: explore the mathematical definition of a curve in a form that is very useful to geometric modeling and other computer graphics applications, the mathematics of parametric equations is the basis for Bezier, NURBS (Non Uniform Rational Beta Splines), and Hermite curves,...

  ppt62p  youzhangjing_1909 28-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Computer graphics - Lesson 34: OpenGL programming II. The main topics covered in this chapter include: simple program, source code is provided in notes, discuss it to get a better understanding of OpenGL programming, glMatrixMode function specifies which matrix the current matrix,...

  ppt82p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2