intTypePromotion=1

Thư viện Hệ điều hành

Thuật ngữ "Hệ điều hành" đã trở nên rất thân quen với bất kỳ ai sử dụng máy tính. Một cách đơn giản, hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính/điện thoại/table dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm. Hiểu biết về hệ điều hành sẽ giúp người sử dụng ổn định hiệu năng máy tính và tăng hiệu suất công việc đáng kể. Vậy với các hệ điều hành như Windows, Linux, Solaris, Android, IOS,…thì quản trị và cấu hình các hệ điều hành này như thế nào? Kho tài liệu tham khảo chọn lọc với tất cả các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, các hướng dẫn cài đặt, xử lý, cấu hình, quản trị các hệ điều hành được cập nhật liên tục và hữu ích.
Hiển thị 1-10 trên 1764 kết quả
 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 2 - Đậu Trọng Hiển tiếp tục trình bày về lập trình driver, driver và application trong hệ thống nhúng, phân loại và nhận dạng driver trong linux, character device driver, các giao diện hàm trong driver, trình tự viết character device driver,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p  atarumoroboshi 05-05-2022 33 6   Download

 • Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 1 - Đậu Trọng Hiển có nội dung trình bày về giới thiệu hệ thống nhúng, giới thiệu hệ điều hành nhúng, lập trình hệ vỏ shell, lập trình trên linux, phần cứng hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống nhúng, lập trình GUI sử dụng QT,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p  atarumoroboshi 05-05-2022 30 6   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 45 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: space allocation techniques, free space management, disk structure and scheduling, access time and disk bandwidth, disk scheduling algorithms (FCFS, SSTF, Scan, C-Scan, Look, C-Look), course recap, future directions,...

  pdf31p  youzhangjing_1909 28-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 44 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: file sharing, file protection, in-memory data structures, space allocation techniques, contiguous, linked, index, UNIX allocation, UNIX protection, file allocation table (FAT),...

  pdf25p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 43 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: directory structures, links in UNIX/Linux, file system mounting, file sharing, file protection, acyclic-graph directories, soft (symbolic) links, mounting in UNIX,...

  pdf26p  youzhangjing_1909 28-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 42 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: file structure, file concept, file types, file operations, access methods, directories, directory operations, directory structure, contiguous logical address space, directory entry,...

  pdf27p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 41 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: allocation of frames, thrashing, the working set model, page fault frequency model, other considerations, prepaging, page size, program structure and examples,...

  pdf27p  youzhangjing_1909 28-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 40 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: belady’s anomaly, page replacement algorithms, least frequently used (LFU), most frequently used (MFU), page buffering algorithm, allocation of frames, minimum number of frames, thrashing,...

  pdf29p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 39 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: page replacement, page replacement algorithms, first-in-first-out (FIFO), optimal replacement, least recently used (LRU), belady’s anomaly, stack replacement algorithms,...

  pdf25p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 38 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: performance of demand paging, process creation, memory mapped files, Intel 80386 example, servicing a page fault, block/string move, performance of demand paging, effective access time (EAT),...

  pdf27p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2