intTypePromotion=1

Thư viện Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Hiển thị 1-10 trên 7955 kết quả
 • Bài toán Submodular Cover là một trong những phần quan trọng của toán tối ưu và thuật toán xấp xỉ. Nó được ứng dụng đa dạng trong học máy, khoa học máy tính, tiếp thị số và kinh tế. Bài viết trình bày nghiên cứu và đề xuất thuật toán Streaming để giải quyết cho bài toán Submodular cover trong môi trường nhiễu cộng (Streaming Submodular Cover under Additive Noise - SSCAN).

  pdf8p  visherylsandberg 18-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp dịch máy mạng neural đa ngữ cho bài toán chuyển tự tự động chữ Nôm sang chữ Quốc Ngữ. Với phương pháp được đề xuất, hệ thống chuyển tự có thể tận dụng các đặc trưng tương đồng giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ khác có nhiều ngữ liệu, từ đó giúp cải thiện chất lượng chuyển tự.

  pdf7p  visherylsandberg 18-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết trình bày việc thực hiện một phương pháp phân lớp đối tượng theo tiếp cận KD-Tree và áp dụng cho bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa. Cấu trúc KD-Tree được xây dựng nhằm phân lớp cho một đối tượng đầu vào dưới dạng véctơ đặc trưng.

  pdf12p  visherylsandberg 18-05-2022 1 0   Download

 • Trong bài viết này, một phương pháp tra cứu ảnh khuôn mặt được đề xuất theo tiếp cận phân lớp ảnh đầu vào, từ đó truy vấn thông tin và tập ảnh tương tự trên Ontology. Đầu tiên, đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradient) được trích xuất từ tập dữ liệu ảnh để huấn luyện bộ phân lớp SVM (Support Vector Machine) nhằm nhận dạng hình ảnh;...

  pdf11p  visherylsandberg 18-05-2022 2 0   Download

 • This paper, combining natural language processing with knowledge representation and reasoning, aimed to implement such a question answering chatbot in pure Vietnamese to help students with their programming related questions.

  pdf13p  viellenkullman 16-05-2022 19 0   Download

 • Phần 2 của ebook "Thiết kế mạch và lập trình PLC" gồm có 13 bài tập lớn. Tất cả các bài tập được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và có tính thực tiễn. Mỗi bài đều nêu rõ mục đích, nội dung, tài liệu đọc thêm, vật tư và các bước thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf129p  runordie1 10-05-2022 8 0   Download

 • Cuốn sách Thiết kế mạch và lập trình PLC trình bày dưới dạng các bài tập lớn (24 bài) và chia làm 2 phần ebook. Phần I ebook gồm có 11 bài tập lớn, trình bày tóm tắt lý thuyết và thực hành các mạch điều khiển cơ bản như: Các mạch dừng - khởi động, Các mạch chạy - dừng theo chu kỳ, Mạch thuận/đảo, Các mạch thời chuẩn, Hệ thống truyền động AC, STOP - START (PLC), Chạy và chạy dừng, Băng tải bao,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p  runordie1 10-05-2022 5 0   Download

 • Lecture Compiler construction: Lesson 45 - Sohail Aslam. The main topics covered in this chapter include: basic code generation, DAG representations, detect common sub-expression elimination, node with more than one parent is common sub-expression, reordering to reduce number of generated instructions,...

  ppt48p  youzhangjing_1909 28-04-2022 10 1   Download

 • Lecture Compiler construction: Lesson 44 - Sohail Aslam. The main topics covered in this chapter include: basic code generation, use registers whenever possible, a non-live value in a register can be discarded, freeing that register, address descriptor, register descriptor,...

  ppt23p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 1   Download

 • Lecture Compiler construction: Lesson 43 - Sohail Aslam. The main topics covered in this chapter include: control flow graph - CFG, basic blocks, sequence of consecutive statements with single entry/single exit, generating CFGs, algorithm partition into basic blocks, basic block code generation,...

  ppt31p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2