intTypePromotion=1

Thư viện Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Hiển thị 1-10 trên 6987 kết quả
 • "Ebook Pynthon network programming cookbook" present sockets, IPv4, and simple client/server programming; multiplexing socket I/O for better performance; IPv6, unix domain sockets, and network interfaces; programming with HTTP for the internet; e-mail protocols, FTP, and cgi programming; screen-scraping and other practical applications; programming across machine boundaries; working with web services – XML-RPC, soap, and rest...

  pdf234p  lehuydu2021 13-05-2021 7 2   Download

 • Để nâng cao tinh thần tự học của sinh viên, nhất là các nhóm nghiên cứu học tập của sinh viên hoạt động hiệu quả, việc xây dựng các phòng thí nghiệm đa chức năng quản lý thông minh bằng công nghệ RFID ứng dụng công nghệ IoT là một hướng nghiên cứu và triển khai cần thiết. Các phòng thí nghiệm này cũng sẽ giúp giảm nhẹ công việc giám sát của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm và thu hút nhiều sinh viên tự giác tham gia vào các bài tập thực hành, thí nghiệm.

  pdf4p  kethamoi12 13-05-2021 5 0   Download

 • "Lesson Socket programming" present outline, APIs – motivation, java socket classes, tips for programming; API – stands for application programming interface; layering diagramatically, socket – an abstraction, engineers working on sockets, client – server architecture, flow in client-server model...

  pdf16p  lyhoangduy2021 12-05-2021 9 1   Download

 • Ebook "Java network programming (4th Edition)" present basic network concepts; streams; threads; internet addresses; URLs and URIs; HTTP; URLConnections; sockets for clients; sockets for servers; secure sockets; Nonblocking I/O; IP multicast

  pdf502p  lehongdang2021 12-05-2021 7 1   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày xây dựng hệ kết hợp INS/GPS theo cấu trúc ghép lỏng sử dụng bộ lọc Kalman trên cơ sở hệ INS đã được tác giả cải thiện qua nâng cao độ chính xác IMU và độ chính xác xác định góc định hướng của vật thể. Kết quả thử nghiệm trên đối tượng chuyển động mặt đất cho thấy hệ ghép lỏng INS/GPS đề xuất có chất lượng, độ chính xác và tính ứng dụng cao hơn so với hệ ghép lỏng INS/GPS truyền thống.

  pdf5p  quenchua12 10-05-2021 3 0   Download

 • Bài viết tập trung vào việc xây dựng thuật toán tái tạo hình ảnh của kỹ thuật Compton Camera, dữ liệu đầu vào thu được thông qua phương pháp mô phỏng Monte-Carlo sẽ không được tình bày chi tiết trong bài báo này.

  pdf7p  quenchua12 10-05-2021 2 0   Download

 • Bài viết đề xuất mạng nơ-ron tích chập hduNet được phát triển từ mạng MobilenetV2 của Google để phát hiện giả mạo khuôn mặt nhằm hướng tới mục tiêu chạy trên các thiết bị phần cứng yếu không sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) mà vẫn đáp ứng độ chính xác. Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung thêm 5000 dữ liệu ảnh mang đặc trưng của người châu Á để tăng cường hiệu quả và tránh việc mất cân bằng trong bộ dữ liệu chuẩn LCC_FASD [1] vốn chỉ thiên về ảnh giả mạo với 16885 ảnh giả mạo và chỉ 1942 ảnh thật.

  pdf12p  trinhthamhodang1219 07-05-2021 2 0   Download

 • Bài báo trình bày một thuật toán dự báo mù và sương mù trước 24 giờ cho khu vực sân bay quốc tế Nội Bài bằng phương pháp hồi quy và phân lớp. Thuật toán dự báo phụ thuộc các chỉ số FSI (Fog Stability Index), Fog Threat (Fog Potential), Fog Point (Fog formation temperature) và lớp nghịch nhiệt ở độ cao 1000 - 800mb tương ứng cao độ từ sát bề mặt đến độ cao khoảng 1500m.

  pdf14p  trinhthamhodang1219 07-05-2021 3 0   Download

 • Bài viết đã xây dựng chương trình phát hiện người dân có đeo khẩu trang hay không và nhắc nhở những người không đeo khẩu trang bằng giọng nói.

  pdf5p  trinhthamhodang1219 06-05-2021 8 0   Download

 • Bài viết đưa ra quy trình chung để xây dựng hệ gợi ý trong các website thương mại và thực hiện tích hợp các kỹ thuật hệ gợi ý trong website thương mại điện tử khắc phục vấn đề người dùng mới, sản phẩm mới (vấn đề này còn gọi là “Cold start problem”) của các phương pháp gợi ý cá nhân hóa.

  pdf15p  trinhthamhodang1219 06-05-2021 5 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2