Thư viện Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Hiển thị 1-10 trên 4935 kết quả
 • Sau khi học xong buổi 14 người học có thể hiểu được cơ bản các nguyên lý cơ bản làm việc với tập tin, áp dụng các kỹ năng lập trình cơ bản với tập tin trên C++, mở rộng kỹ thuật thao tác với tập tin trên C++.

   phongphong321 05-07-2018 3 1   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 14, sinh viên có khả năng: Hiểu được khái niệm con trỏ, địa chỉ của biến và quản lý các biến trong C/C++. Sử dụng con trỏ trong lập trình, biết được một số thuật ngữ và tiếng Anh tương ứng.

   phongphong321 05-07-2018 3 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Buổi 13 giúp người học hiểu về "Kiểu cấu trúc". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm kiểu cấu trúc (struct), khai báo và truy xuất kiểu cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 2 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Buổi 10 trình bày về "Tìm hiểu mảng 2 chiều và chuỗi ký tự". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mảng 2 chiều, các tác vụ trên mảng 2 chiều, chuỗi ký tự, các tác vụ trên chuỗi ký tự.

   phongphong321 05-07-2018 3 1   Download

 • Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng: Hiểu được khái niệm cơ bản mảng, mảng một chiều và cách tổ chức lưu trữ các phần tử trong mảng, giải thích và sử dụng được một số thao tác cơ bản trên mảng một chiều, viết chương trình sử dụng mảng một chiều.

   phongphong321 05-07-2018 2 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 do biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm đệ quy, đệ quy tuyến tính, đệ quy phi tuyến, call stack,...

   phongphong321 05-07-2018 3 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 trình bày về "Hàm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đặt vấn đề, khái niệm và cú pháp, tham số và lời gọi hàm, khai báo và tầm vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 5 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 giúp người học hiểu về "Cấu trúc lặp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đặt vấn đề, cấu trúc lặp for, cấu trúc lặp while, cấu trúc lặp do-while, câu lệnh break, continue, một số ví dụ minh họa.

   phongphong321 05-07-2018 5 1   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm câu lệnh và khối lệnh trong lập trình, phạm vi hoạt động của biến trong các khối lệnh, giới thiệu về cấu trúc điều khiển, cấu trúc rẽ nhánh,...

   phongphong321 05-07-2018 5 1   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Cấu trúc của một chương trình hiểu và vận dụng được các kiểu dữ liệu cơ bản, hiểu và vận dụng được các câu lệnh nhập và xuất ra màn hình.

   phongphong321 05-07-2018 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản