intTypePromotion=3

Thư viện Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Hiển thị 1-10 trên 6396 kết quả
 • Bài giảng "Hướng dẫn sử dụng Lead Card View" trình bày quy trình bán hàng trên leadcard view; thêm mới khách hàng tiềm năng; chỉnh sửa thông tin kh tiềm năng; ghi nhận các hoạt động với khách hàng trên lead card; ghi nhận cuộc gọi với khách hàng; ghi nhận cuộc gặp với khách hàng; ghi nhận ghi chú về khách hàng; gửi email cho khách hàng...

  pdf30p  longphatcrm 28-05-2020 0 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Bài 8: Tệp dữ liệu trình bày khái niệm và phân loại tệp; các thao tác với tệp; một số bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt60p  haihungho1 27-05-2020 13 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Cấu trúc trình bày khái niệm cấu trúc; khai báo và sử dụng cấu trúc; xử lý dữ liệu cấu trúc; mảng cấu trúc; một số bài tập vận dụng.

  ppt31p  haihungho1 27-05-2020 12 0   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày khái niệm xâu ký tự; khai báo và sử dụng xâu; một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Xâu ký tự" để nắm chi tiết nội dung.

  ppt37p  haihungho1 27-05-2020 13 0   Download

 • Bài giảng trình bày khái niệm hàm; khai báo và sử dụng hàm; phạm vi biến; nguyên mẫu hàm; hệ đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Tin học đại cương - Bài 5: Hàm" để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt46p  haihungho1 27-05-2020 12 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Bài 4: Con trỏ và mảng trình bày con trỏ và địa chỉ; mảng; sử dụng con trỏ làm việc với mảng. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt50p  haihungho1 27-05-2020 12 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Các cấu trúc lập trình trong C thông tin đến quý độc giả các nội dung cấu trúc lệnh khối; cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp; các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình.

  ppt43p  haihungho1 27-05-2020 8 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương – Bài 2: Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C trình bày các kiểu dữ liệu chuẩn trong C; khai báo và sử dụng biến, hằng; các lệnh vào ra dữ liệu với các biến; các lệnh vào ra khác; các phép toán trong C; biểu thức trong C; một số toán tử đặc trưng.

  ppt84p  haihungho1 26-05-2020 1 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương – Phần 2: Lập trình bằng ngôn ngữ C thông tin đến quý độc giả tổng quan về C; lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình C; các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C; cấu trúc cơ bản của một chương trình C, biên dịch chương trình viết bằng C.

  ppt51p  haihungho1 26-05-2020 1 0   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình ứng dụng: Phần 2 thông tin đến các bạn về hàm và con trỏ hàm, xây dựng giao diện ứng dụng bằng visual C sharp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

  pdf72p  thuyanlac888 16-05-2020 24 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản