intTypePromotion=1

Thư viện Quản trị mạng

Khái niệm "quản trị mạng" không còn xa lạ gì trong ngành công nghệ thông tin. Nó đã trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính về mạng máy tính và là một công việc quan trọng không thể thiếu trong các hệ thống máy tính của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học ... Tổng hợp các sách, bài viết, bài giảng, giáo trình và luận văn về các chủ đề trong quản trị mạng như LAN, WAN, IP, Router, Switch, DHCP,…các tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn cài đặt, thiết lập, cấu hình, quản trị hệ thống mạng từ đơn giản đến phức tạp, hay các tài liệu tự học và bộ đề thi của các chương trình quốc tế về quản trị mạng CCNA, CCNP, CCIE và các chương trình đào tạo về quản trị mạng khác.
Hiển thị 1-10 trên 2949 kết quả
 • Bài viết này đề xuất một cách tiếp cận học sâu để dự báo lượng khai thác dầu khí bằng các mạng nơ-ron hồi quy có bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn sâu (Deep LSTMs - DLSTM). Thuật giải di truyền (Genetic Algorithm-GA) được kết hợp sử dụng để tối ưu hóa mạng DLSTM. Cách tiếp cận này được vận dụng để dự báo khai thác cho mỏ STD, bể Cửu Long.

  pdf7p  viginnirometty 04-05-2022 27 7   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 25 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: computing the class of an IP address, dotted decimal notation, classes and dotted decimal notation, division of the address space, authority for addresses, classful addressing example,...

  ppt15p  youzhangjing_1909 28-04-2022 10 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 24 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: address for the virtual internet, the IP addressing scheme, the IP address hierarchy, original classes of IP addresses,...

  ppt10p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 23 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: internetworking concepts, architecture, and protocols; the motivation for internetworking; the concept of universal services; internetworking, physical network connection with routers, internet architecture,...

  ppt22p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 22 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: network performance characteristics, delay and types of delay, propagation delay, relationship between delay and throughput, Delay-Throughput product,...

  ppt12p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 21 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: virtual private network, guaranteeing absolute privacy, service paradigm, connection-oriented service, bursty traffic, simplex & full duplex connections, permanent connections,...

  ppt20p  youzhangjing_1909 28-04-2022 5 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 20 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: cells vs packets, ATM speed, ATM critique; network characteristics: ownership, service paradigm and performance; private network, managing private networks, extending private networks,...

  ppt19p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 19 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: labels and label switching, label rewriting, permanent virtual circuits, switched virtual circuits, establishing an SVC, quality of service (QoS), providing desired QoS,...

  ppt21p  youzhangjing_1909 28-04-2022 3 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 18 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: Connection oriented networking and asynchronous transfer mode (ATM), packet sizes, ATM cells, connection-oriented service, virtual channel,...

  ppt15p  youzhangjing_1909 28-04-2022 6 1   Download

 • Lecture Computer networks: Lesson 17 - Hammad Khalid Khan. The main topics covered in this chapter include: building routing tables, computing shortest path in a graph, weighted graph, distance metrics, distributed route computation, distance vector routing, vector-distance algorithm,...

  ppt22p  youzhangjing_1909 28-04-2022 4 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2