intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Quản trị Web

Thương hiệu của mỗi tổ chức, công ty luôn gắn liền với thương hiệu của website. Vì vậy, quản trị website là công việc buộc phải làm sau khi hoàn thiện xong việc thiết kế và xây dựng trang web. Công việc quản trị website bao gồm từ quản trị nội dung cho website, thường xuyên cập nhật nội dung hấp dẫn người xem, kiểm tra lỗi website theo thời gian thực, tối ưu website để tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, quảng bá website qua các mạng truyền thông khác, cho đến việc quản trị hạ tầng phần cứng server, database, đường truyền và ứng dụng website ổn định, an toàn và luôn sẵn sàng. Kho ebook, giáo trình và tài liệu tham khảo hữu ích về quản trị website, từ các sách dạy thiết kế, xây dựng và quản trị website cho tới các tài liệu là kinh nghiệm chia sẻ, các thủ thuật, nguyên tắc để cải thiện website.
Hiển thị 1-10 trên 5359 kết quả
 • PHP là ngôn ngữ kịch bản phổ biến nhất thế giới vì tính linh hoạt và dễ sử dụng của nó so với các ngôn ngữ khác. Bài viết Sử dụng ngôn ngữ PHP để phát triển Website trình bày các nội dung: Model, Controller, Laravel, Bộ mã hóa, Symfony, Dự án Laminas, CakePHP.

  pdf3p  vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 12: Javascript & AJAX. This lesson provides students with content about: Javascript overview; JavaScript vs. Java; JS syntax basic; JS control statements; JavaScript output; embedding JS in HTML; accessing object properties; inheritance through functions; window control & event handlers;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf83p  codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 11: CSS. This lesson provides students with content about: before and after using CSS; introduction to CSS; specifying style rules; overriding inheritance; style class elements; useful font properties; div and span;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf65p  codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 10: XML & XHTML. This lesson provides students with content about: XML overview; XML (eXtensible markup language); XHTML features; XML components; XML prolog; XML declaration; standalone XML document; specifying a PUBLIC DTD; XML root element; DTD & XML schema;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf75p  codabach1016 03-05-2024 2 0   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 9: Web techniques and security. This lesson provides students with content about: SQL injection; database queries with PHP; normal query; preventing SQL injection; use DB abstraction framework; pear database; environment variables; encoding and escaping;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf94p  codabach1016 03-05-2024 2 0   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 8: MVC & PHP framework. This lesson provides students with content about: design pattern; structure of a design pattern; classification of GoF patterns; MVC architecture; PHP framework; command line interface;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf42p  codabach1016 03-05-2024 1 1   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 7: Object oriented programming. This lesson provides students with content about: object-oriented programming (OOP); class creation; abstract methods and abstract classes; user-level overloading; introspection;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf40p  codabach1016 03-05-2024 2 1   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 6: MySQL with PHP. This lesson provides students with content about: advantages of databases over files; relational database; basic SQL commands; creating a table; insert into table; get data from table; update data from table;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf52p  codabach1016 03-05-2024 1 1   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 5: Maintaining state through multiple forms. This lesson provides students with content about: HTTP – stateless protocol; hidden fields; PHP script – order.html; receiving PHP script; browser cookies; limitations; setting and reading cookies; php sessions; register session;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf39p  codabach1016 03-05-2024 2 1   Download

 • Lecture Web programming - Lesson 4: Arrays. This lesson provides students with content about: benefits of arrays; sequential arrays; non-sequential arrays; multidimensional lists;... Please refer to the detailed content of the lecture!

  pdf67p  codabach1016 03-05-2024 1 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2