-ing and -ed + Clauses

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
207
lượt xem
120
download

-ing and -ed + Clauses

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-ing and -ed + Clauses Xét ví dụ sau: Feeling tired, I went to bed early. (Cảm thấy mệt, tôi đi ngủ sớm.) Trong câu này: I went to bed early là mệnh đề chính (main clause) Feeling tired là -ing clause. Chúng ta dùng -ing clause trong các trường hợp như sau: Khi nói đến hai điều xảy ra đồng thời chúng ta có thể dùng -ing cho một trong hai động từ diễn tả hai hành động đó. Ví dụ: She was sitting in a chair reading a book. (Cô ta đang ngồi trên ghế đọc sách.) I ran...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: -ing and -ed + Clauses

Đồng bộ tài khoản