intTypePromotion=1
ADSENSE

[PHP] - NHÓM TIN TỨC THEO CHIỀU NGANG

Chia sẻ: Hai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

85
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH LAB - NHÓM TIN TỨC THEO CHIỀU NGANG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [PHP] - NHÓM TIN TỨC THEO CHIỀU NGANG

  1. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn LAB - NHÓM TIN TỨC THEO CHIỀU NGANG (LEVEL 1) (NESTED REPEAT HORIZONTAL) + Mở trang web muốn nhóm tin theo chiều ngang (newsngang.php), đặt con trỏ tại vị trí cần chèn vào. N YÊ + Click nút Nested Repeat Region Wizard trong tab Developer Toolbox -> xuất hiện hộp Nested repeat Region Wizard U H + Chọn kết nối tại conn_cms tại Connection C ỆT VI Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 447 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  2. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ U H C ỆT + Chọn bảng Master table: theloai + Tại Primary key là khóa chính của bảng Master + Chọn giá trị hiển thị tại Display value: tentheloai VI + Tại Detail table chọn bảng tintuc + Chọn khóa ngoại trong bảng tin tức tại Foreign key: ID_theloai + Chọn giá trị hiển thị tại Display value: tieudetin + Click nút Next Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 448 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  3. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ U H C + Chọn kiểu lập lại tại Repeat style: Sub-table ỆT + Click nút Finish -> bạn sẽ thấy xuất hiện giao diện như hình bên dưới. VI + File -> Save -> F12 + Kết quả như sau Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 449 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  4. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ U H C ỆT VI + Trong Tab Server Behaviors bạn sẽ thấy xuất hiện lệnh Repeat Region (master1theloaitin) + Hãy chọn dòng lệnh này. -> click nút - để bỏ lệnh này đi -> bạn thấy chương trình đã bỏ bớt lệnh Repeat Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 450 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  5. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ + Hãy click chọn bảng -> sau đó click nút Looper Wizard trong tab Developer Toolbox U H C ỆT VI + Trong cửa sổ Looper Wizard tại Looper Type chọn kiểu Horizontal + Tại Recordset chọn: master1theloaitin + Tại mục Show chọn All records và nhập vào 2 tại columns + Click nút OK Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 451 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  6. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn + Bạn thấy Tabble đã được gắn vào lệnh lặp lại theo chiều ngang Horiz Looper + Hãy chọn bảng trong hộp thuộc tính định các thuộc tính cho bảng như hình bên dưới. N YÊ U H để được kết quả như hình sau: C ỆT VI + Chọn tiếp bảng nhỏ bên trong rồi cũng định thuộc tính như hình bên dưới Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 452 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  7. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn + Bạn sẽ có được kết quả như hình bên dưới. N YÊ U H C ỆT + Hãy canh lề ngang và dọc cho dữ liệu trong bảng VI + Trong tab Bindings hãy dbclick vào Recordset detail2tintuc Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 453 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  8. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N + Hãy đứng ở chế độ Recordset nâng cao, trong lệnh truy vấn dữ liệu bạn hãy sắp xếp giảm dần theo ngaydangtin và dùng lệnh Limit 0,4 để giới hạn số tin xuất ra tối đa là 4 tin tức YÊ U H C ỆT VI Kết quả cuối cùng bạn sẽ được như sau: Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 454 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
  9. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N Hãy tham khảo đoạn code PHP của chức năng này như sau: YÊ H C     
  10. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn if (!isset($nested_master1theloaitin)) { $nested_master1theloaitin= 1; } if (isset($row_master1theloaitin) && is_array($row_master1theloaitin) && $nested_master1theloaitin++ % 2==0) { echo ""; } } while ($row_master1theloaitin); //end horizontal looper version 3 ?> N YÊ BÀI TẬP MỞ RỘNG U Hãy thiết kế lại chức năng này sau cho có thể xuất được ra được dạng sau H Sẽ có các phần quà có giá trị dành cho 10 bạn có câu trả lời đúng C Kết quả có được như hình bên dưới ỆT VI Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 456 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2