08B/YT Ngộ độc thực phẩm

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
5
download

08B/YT Ngộ độc thực phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/yt ngộ độc thực phẩm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/YT Ngộ độc thực phẩm

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 08B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh NGé §éC THùC PHÈM Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (Th¸ng) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o Số lượt người Số người chết Số vụ ngộ độc bị ngộ độc do ngộ độc thực phẩm (vụ) thực phẩm thực phẩm (lượt người) (người) Mã số Cộng Cộng dồn Cộng dồn từ từ đầu dồn từ Trong Trong Trong đầu năm năm đến đầu năm tháng tháng tháng đến kỳ kỳ báo đến kỳ báo cáo cáo báo cáo A B 1 2 3 4 5 6 Tổng số 01 372 Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc TW (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 372

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản