10 động từ dành cho lãnh đạo

Chia sẻ: Haithanh Haithanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
107
lượt xem
43
download

10 động từ dành cho lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yêu cầu đối với một lãnh đạo có thể nói ngắn gọn trong 10 động từ. Đó là hai động từ trở thành (be), năm động từ biết (know), và ba động từ làm (do).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 động từ dành cho lãnh đạo

  1. 10 động từ dành cho lãnh đạo Các yêu cầu đối với một lãnh đạo có thể nói ngắn gọn trong 10 động từ. Đó là hai động từ trở thành (be), năm động từ biết (know), và ba động từ làm (do). - Trở thành một chuyên gia. Chẳng hạn như: Trung thành với tổ chức, thực hiện công việc vì tổ chức, nhận trách nhiệm cá nhân. - Trở thành một chuyên gia có các đặc điểm tính cách tốt. Chẳng hạn như: Trung thực, có năng lực, ngay thẳng, liêm chính, can đảm, cởi mở, có tư duy tưởng tượng. - Biết bốn nhân tố của lãnh đạo: người ủng hộ, người lãnh đạo, truyền thông, tình huống. - Biết rõ bản thân. Chẳng hạn như: các điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách của mình, hiểu biết và các kỹ năng. - Biết rõ bản tính con người. Chẳng hạn như: những nhu cầu của con người, các cảm xúc, và phản ứng của con người khi căng thẳng. - Biết rõ công việc của mình. Chẳng hạn như: là người thạo việc và có khả năng đào tạo người khác trong các nhiệm vụ của họ. - Biết rõ tổ chức của mình. Chẳng hạn: biết ở đâu cần tới sự giúp đỡ, môi trường làm việc và văn hóa, biết ai là "lãnh đạo" không chính thức trong tổ chức. - Điều hành. Chẳng hạn như: đặt ra mục tiêu, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết đinh, lên kế hoạch. - Thực hiện. Chẳng hạn như: truyền thông, phối hợp, giám sát, đánh giá. - Thúc đẩy. Chẳng hạn như: phát huy tinh thần và đạo đức trong tổ chức, đào tạo, huấn luyện, tư vấn. K. Minh Theo Nwlink
Đồng bộ tài khoản