intTypePromotion=1
ADSENSE

1000 Thủ Thuật Windows - PC part 7

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

178
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '1000 thủ thuật windows - pc part 7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1000 Thủ Thuật Windows - PC part 7

  1. Trong thanh General chọn Selective Startup và xóa hai mục autoexec.bat và config.sys nhấn OK Khởi động lại máy tính và tiến hành cài đặt lại hệ điều hành Windows XP . 45. STOP: 0x00000079 (0x00000003, parameter2, parameter3, parameter4) . MISMATCHED_HAL Khi bạn cài đặt Windows XP (trong máy của bạn có Windows Server 2003 rồi) có thể bạn sẽ nhận được thông báo lổi như trên : Đặt đĩa CD Windows Server 2003 vào . Vào chế độ Recovery Console gõ c: nhấn Enter Gõ ren ntldr oldntldr nhấn Enter Gõ copy E:\i386\ntldr nhấn Enter . Thoát khỏi Recovery Console bằng lệnh Exit . 46. Tăng tốc cho ổ đĩa mềm Trong Windows 98/Me : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\fdc\0 000 Trong Windows XP : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\\fdc Ở phần bên phải bạn tạo giá trị ForeFifo (DWORD Value) và thiết lập cho nó thành 1 . Khởi động lại máy tính . 47. Task Manager không làm việc trong Windows XP Vào menu Start - Run gõ gpedit.msc nhấn phím Enter . Trong User Configuration bạn chọn Administrative Templates chọn System chọn Ctrl + Alt + Del Options Ở phần bên phải chọn Remove Task Manager chọn Enable . Nếu vẩn không làm việc bạn chuyển sang cách thứ hai . Vì Taskmgr.exe nằm ở thư mục %SystemRoot%\System32 . Nếu vì lý do nào đó tập tin này bị hư hoặc bạn không tìm thấy nó , bạn làm như sau : Đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM . Vào Start - Run gõ cmd và nhấn Enter . Trong cửa sổ Command Prompt , gõ lệnh (E: là ổ đĩa CD Windows XP) E:\> cd \i386expandtaskmgr.ex_ %SystemRoot%System32\Taskmgr.exe 48. Tăng tốc chia sẽ tài liệu khi truy cập trong mạng LAN Trong công ty , bạn thường lấy tài liệu trên mạng LAN về nhưng khi bạn chép một số tập tin từ một máy tính nào đó đến máy tính của bạn thì thấy đường truyền trên mạng thấp quá . Thủ thuật
  2. sau sẽ giúp bạn tăng tốc độ mạng khi bạn chia sẽ tài liệu trong mạng LAN . Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\RemoteComput er\NameSpace\ {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} Nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Delete . 49. Thay đổi Logo của Internet Explorer Để thay đổi logo (hình lá cờ của Microsoft ở trên cùng bên phải của trình duyệt) trước tiên bạn cần phải có hai hình bitmap 256 màu với kích cở 22x22 và 38x38 . Vào Start - Run gõ gpedit.msc nhấn Enter . Vào User Configuration - Windows Settings chọn Internet Explorer Maintenance chọn Browse User Interface . Chọn Custom Logo ở phần bên phải đánh dấu chọn vào Customize the static logo bitmaps và chọn đường dẩn đến hai hình bitmap đã có , nhấn OK . Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi hình nền cho Toolbar và thanh tiêu đề của IE . - Để thay đổi hình nền chọn BrowseToolbar Customizations đánh dấu kiểm Customize toolbar background bitmaps và chọn đường dẩn đến hình mà bạn chọn làm hình nền , nhấn OK . - Để thay đổi thanh tiêu đề chọn Browse Tittle đánh dấu vào mục Customize Tittle Bar đánh tên mình thích vào , nhấn OK . 50. Winlogon.exe could not locate component . This application has failed to start because comctl32.dll was not found . Re-installing the application may not fix this problem Nếu nhấn OK bạn sẽ nhận được thông báo lổi tiếp tục như sau : User Interface Failure . The logon user interface DLL 'msgina.dll' failured to load . Contact your system administrator or restore the DLL Để sửa chữa lổi này , đầu tiên bạn đặt đĩa CDROM Windows XP vào ổ đĩa CDROM . Khởi động lại máy tính , chọn chế độ Boot từ CDROM , sau khi vào Recovery Console ở môi trường dòng lệnh . Bạn gõ : expand E:\I386\comctl32.dl_ C:\Windows\System32 nhấn Enter . 51. System File Checker Trình tiện ích System File Checker được dùng để quét tất cã các tập tin được bảo vệ để kiểm tra
  3. lại phiên bản của các tập tin này và được đặt vào thư mục Dllcache Các tham số trong System File Checker gồm có : /Scannow , /Scanonce , /Scanboot , /Cancel , /Quiet , /Enable , Purgecache , /Cachesize=n 52. Sử dụng Scheduled Task Wizard bị treo Khi bạn sử dụng chức năng Scheduled Task Wizard máy tính của bạn bị treo , bạn kiểm tra trong Task Manager của mình , CPU báo 98-100% Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator . Mở thư mục sau Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ Nhấn chuột phải vào thư mục Administrative Tools và chọn Properties. Chọn thẻ Security và chọn tiếp Advanced , chọn mục Inherit from parent the permission entries that apply to child objects. Include these with entries explicitly defined here và chọn Apply Tiếp theo bạn chọn mục kiểm Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects và chọn Apply. 53. Machine Certificate cannot be installed Mở Notepad và tạo file batch đặt tên cho tập tin này là SetMachineACLs.bat Tập tin SetMachineACLs.bat như sau : convert d: /FS:NTFS rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" regsvr32 rsaenh.dll rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\DSS\MachineKeys" regsvr32 dssenh.dll Lưu tập tin này lại trong thư mục C:\scripts . Mở tập tin Unattend.bat và thêm vào giá trị sau : /copydir:i386\scripts /cmd:c:\scripts\SetMachineACLs.bat 54. Không truy cập được đến các tài nguyên được chia sẽ trong mạng LAN Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator hoặc nhóm Administrator Vào Start – Run gõ cmd nhấn Enter , đến đây bạn sử dụng trình tiện ích System File Checker để cứu lại các tập tin hệ thống của mình . Gõ sfc /scannow nhấn Enter . Mở thư mục Windows\System32\Drivers bạn tìm tập tin mang tên là MUP.SYS đổi tên tập tin này thành MUP.OLD. Sử dụng trình tiện ích SFC lại một lần nữa . 54. Không truy cập được đến các tài nguyên được chia sẽ trong mạng LAN
  4. Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator hoặc nhóm Administrator Vào Start – Run gõ cmd nhấn Enter , đến đây bạn sử dụng trình tiện ích System File Checker để cứu lại các tập tin hệ thống của mình . Gõ sfc /scannow nhấn Enter . Mở thư mục Windows\System32\Drivers bạn tìm tập tin mang tên là MUP.SYS đổi tên tập tin này thành MUP.OLD. Sử dụng trình tiện ích SFC lại một lần nữa . 56. Khi bạn mở Windows Update thông báo lổi như sau xuất hiện Windows Update Web site is not available Đầu tiên bạn tìm thư mục Program Files\Windowsupdate\V4 Nhấn chuột phải vào thư mục mang tên là Iuident.cab và chọn Copy và dán (Paste) tập tin này vào thư mục Temp trong thư mục V4 57. Khi truy cập website Windows Update của Microsoft bạn sẽ nhận được thông báo lổi Software Update Incomplete The Windows Update.log file may contain the following error message: Error IUCTL Downloading iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/iuident.cab (Error 0x80070003: The system cannot find the path specified.) Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion Ở phần bên phải bạn tìm khóa ProgramFilesDir và thiết lập cho nó giá trị C:\Program Files. Tìm tiếp khóa ProgramFilesPath và thiết lập cho nó giá trị là %Program Files% 58. RUNDLL Error loading irprops.cpl Khi bạn bắt đầu với hệ điều hành Windows XP của mình bạn sẽ nhận được thông báo lổi như trên . Nguyên nhân có thể do các tập tin hệ thống của chức năng bị hư Bluetooth Authentication Vào Control Panel chọn Add/Remove Programs. Trên thanh Install/Uninstall chọn Bluetooth Authentication Agent và khi đó chọn Add/Remove. Khởi động lại máy tính . Tiếp theo bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Run Ở phần bên phải bạn tìm khóa sau và xóa nó BluetoothAuthenticationAgent Khởi động lại máy tính . 59. Lổi Hibernate Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình hoặc bạn sử dụng chức năng Hibernate , hai thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện .
  5. Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here. BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 : 00000000 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 Hoặc lổi màn hình xanh chết chóc , thông báo lổi xuất hiện như sau : A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer... Technical information: *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000) Bug Check Symbolic Name
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2