14 ĐỀ THI THỬ CD&DH TPHP NĂM 2011 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C ĐỀ 3+4

Chia sẻ: Trần Lê Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
30
download

14 ĐỀ THI THỬ CD&DH TPHP NĂM 2011 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C ĐỀ 3+4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

14 ĐỀ THI THỬ CD&DH TRƯỜNG TPHP VÕ QUẾ 1- NĂM 2011 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 180 phút,không kể thời gian phát đề ĐỀ 3 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm) Câu I -2 điểm 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong sử dụng tự nhiên của miền Nam Trung Bộvà nam Bộ đối với việc phát triển KT-XH. 2.Việc mở rộng và đa dạng các loại hình đào tạo có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 14 ĐỀ THI THỬ CD&DH TPHP NĂM 2011 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C ĐỀ 3+4

  1. 14 ĐỀ THI THỬ CD&DH TRƯỜNG TPHP VÕ QUẾ 1- NĂM 2011 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 180 phút,không kể thời gian phát đề ĐỀ 3 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm) Câu I -2 điểm 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong sử dụng tự nhiên của miền Nam Trung Bộvà nam Bộ đối với việc phát triển KT-XH. 2.Việc mở rộng và đa dạng các loại hình đào tạo có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay. Câu II- 3 điểm Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản phân theo địa phương năm 1995, 2005, 2009 Đơn vị: Tấn 1995 2005 2009
  2. Đồng bằng sông Hồng 125731 379240 552072 Trung du và miền núi phía Bắc 24832 43943 66503 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 448087 871563 1050542 Tây Nguyên 8895 14581 19748 Đông Nam Bộ 157594 310767 354586 Đồng bằng sông Cửu Long 819222 1845822 2804169 Anh (chị) hãy: 1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo phân theo địa phương năm 1995, 2005, 2009 2. Nhận xét và giải thích về phân bố sản lượng thủy sản của nước ta theo địa phương. Câu III - 3điểm 1. Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên. 2. Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên biển và hải đảo ? II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
  3. Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta. Giải thích vì sao trong những năm gần đây trong cơ cấu sản lượng điện tỉ trọng ngành công nghiệp nhiệt điện luôn tăng? Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao So sánh các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển hoạt động khai thác hải sản giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
  4. ĐỀ 4 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm) Câu I -2 điểm 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong sử dụng tự nhiên của miền Nam Trung Bộvà nam Bộ đối với việc phát triển KT-XH. 2.Việc mở rộng và đa dạng các loại hình đào tạo có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay. Câu II- 3 điểm Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản phân theo địa phương năm 1995, 2005, 2009 Đơn vị: Tấn 1995 2005 2009 Đồng bằng sông Hồng 125731 379240 552072 Trung du và miền núi phía Bắc 24832 43943 66503
  5. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 448087 871563 1050542 Tây Nguyên 8895 14581 19748 Đông Nam Bộ 157594 310767 354586 Đồng bằng sông Cửu Long 819222 1845822 2804169 Anh (chị) hãy: 1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo phân theo địa phương năm 1995, 2005, 2009 2. Nhận xét và giải thích về phân bố sản lượng thủy sản của nước ta theo địa phương. Câu III - 3điểm 1. Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên. 2. Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên biển và hải đảo ? II/ PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn
  6. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta. Giải thích vì sao trong những năm gần đây trong cơ cấu sản lượng điện tỉ trọng ngành công nghiệp nhiệt điện luôn tăng? Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao So sánh các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển hoạt động khai thác hải sản giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản