19.2.Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup)

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.845
lượt xem
32
download

19.2.Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

19.2.Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup) 1. Lệnh Group: Lệnh Group dùng kết nhóm các đối tượng lại với nhau thành một khối chung. Ví dụ: bạn có các đối tượng rời rạc như minh học dưới đây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 19.2.Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup)

  1. 19.2.Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup) 1. Lệnh Group: Lệnh Group dùng kết nhóm các đối tượng lại với nhau thành một khối chung. Ví dụ: bạn có các đối tượng rời rạc như minh học dưới đây: nếu muốn nhóm các đối tượng này lại, bạn chọn tất cả các đối tượng này bằng công cụ chọn Pick Tool. tiếp theo click chọn vào menu lệnh Arrange / Group, các đối tượng sẽ nhóm lại thành một khối chung. 2. Lệnh Ungroup: Lệnh Ungroup thực hiện tách riêng từng đối tượng trong nhóm. Ví dụ: bạn có các đối tượng đã được nhóm lại như sau:
  2. và bây giờ bạn cần tách chúng ra, bạn click chọn vào nhóm đối tượng cần tách. Chọn menu lệnh Arrange / Ungroup 3. Lệnh Ungroup All: Tương tự như lệnh Ungroup nhưng thay vì tách riêng từng nhóm thì lệnh này có chức năng tách tất cả các nhóm trong bản vẽ thành những đối tượng riêng biệt nhau. Cách thực hiện tương tự như lệnh Ungroup.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản