intTypePromotion=1

3 cách chia sẻ ảnh trực tuyến

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
99
lượt xem
15
download

3 cách chia sẻ ảnh trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chia sẻ ảnh trực tuyến là phương thức phổ biến. Không chỉ giúp bạn bè và người thân xem ảnh dễ dàng thông qua một máy tính có kết nối internet mà nó còn giúp họ tải và lưu ảnh lại rồi in ra theo ý thích riêng mà không phải lệ thuộc vào bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3 cách chia sẻ ảnh trực tuyến

  1. 3 cách chia s nh tr c tuy n
  2. Chia s nh tr c tuy n là phương th c ph bi n. Không ch giúp b n bè và ngư i thân xem nh d dàng thông qua m t máy tính có k t n i internet mà nó còn giúp h t i và lưu nh l i r i in ra theo ý thích riêng mà không ph i l thu c vào b n. Dư i ây là 3 cách chia s nh tr c tuy n thông d ng nh t hi n nay. D ch v chia s nh tr c tuy n Cách ơn gi n nh t chia s nh tr c tuy n là t i các b c nh lên m t trang web có d ch v chia s nh. B n có th l a ch n Flickr (www.flickr.com), Webshots (www.webshots.com), Photobucket (http://photobucket.com/), Buzznet (www.buzznet.com), Shutterfly (www.shutterfly.com), SnapFish (www.snapfish.com), Kodak EasyShare Gallery (http://www.kodakgallery.com)/...
  3. T t c các trang này u mi n phí nên ư c nhi u ngư i l a ch n. B n ph i t o m t tài kho n có th t i nh lên các trang này. T t nhiên v i tài kho n mi n phí thì dung lư ng và phân gi i c a hình nh khi t i lên s b gi i h n. Giao di n trang ch Photobucket
  4. Xây d ng Web album M t cách khác lưu tr hình nh tr c tuy n là t o m t website c a riêng b n và s d ng nó lưu các hình nh. Có khá nhi u công c t o web mi n phí b n l a ch n. M t trong s nh ng công c t o web album n i b t là JAlbum (www.jalbum.net). V i JAlbum, b n có th t o ra m t web album v i nh ng m u template có s n ho c là t thi t k cho mình m t giao di n trang web theo ý thích. T t nhiên, công vi c này òi h i b n ph i có hi u bi t v HTML. Ngoài JAlbum, các b n còn có th s d ng Picasa (http://picasa.google.com/), Flickr hay Webshot t o web album. Giao di n trang ch Jalbum
  5. N u b n ã có s n m t trang web cho riêng mình và có m t trình tin h c kha khá b n có th cài ph n m m ng d ng t o web album lên trên website t o m t thư vi n hình. 2 ng d ng ph bi n hi n nay là Coppermine Photo Gallery (http://coppermine-gallery.net/) và Gallery (http://gallery.menalto.com/). B n hãy truy c p vào 2 trang web này t iv máy tính ng d ng làm web album. Sau ó cài t lên máy ch c a website c a b n và i u ch nh l i cơ s d li u có th b t u s d ng. Lưu ý, cách này không dành cho nh ng ngư i không rành v ng d ng web. T o Photo Blog M t l a ch n khác chia s nh online là kh i t o m t blog. Hi n có r t nhi u d ch v blog cho phép t o m t thư vi n hình nh như Blogger (www.blogger.com), Yahoo 360 (http://360.yahoo.com/), MySpace (http://www.myspace.com/), AOL (http://www.aol.com/), MSN (http://www.msn.com/), hay Google (http://www.google.com/).
  6. Giao di n trang ch MySpace.com Cách này s ơn gi n hơn nhi u so v i cách t o web album. B n truy c p vào các trang trên và ăng ký t o m t blog. Ti p ó, vào ph n Share Photo t o thư vi n hình nh, sau ó là chia s v i m i ngư i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2