3 Using Data Guard Broker and Enterprise Manager

Chia sẻ: Nguyễn Lương Nghĩa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
146
lượt xem
43
download

3 Using Data Guard Broker and Enterprise Manager

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể làm sau đây: • Mô tả cấu trúc dữ liệu môi giới Guard • Mô tả dữ liệu các thành phần môi giới Guard • Giải thích những lợi ích của các nhà môi giới Data Guard • Giải thích cấu hình môi giới Guard dữ liệu • Sử dụng Enterprise Manager để quản lý dữ liệu của bạn Guard cấu hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3 Using Data Guard Broker and Enterprise Manager

Đồng bộ tài khoản