4 chữ E trong quá trình lãnh đạo

Chia sẻ: Anhtu Anhtu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
105
lượt xem
33
download

4 chữ E trong quá trình lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình lãnh đạo, các nhà lãnh đạo phải trải qua 4 bước, được bắt đầu bằng 4 chữ E. Đó là: Mường tượng về tương lai (Envision), khuyến khích (Enables), trao quyền (Empower) và tiếp sức (Energize).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 chữ E trong quá trình lãnh đạo

  1. 4 chữ E trong quá trình lãnh đạo Trong quá trình lãnh đạo, các nhà lãnh đạo phải trải qua 4 bước, được bắt đầu bằng 4 chữ E. Đó là: Mường tượng về tương lai (Envision), khuyến khích (Enables), trao quyền (Empower) và tiếp sức (Energize). Bước 1: Mường tượng (Envision) Việc lãnh đạo bắt đầu bằng việc có một tầm nhìn, sau đó phát triển một kế hoạch để giành được nó. Việc mường tượng về tương lai vừa dựa trên số liệu, vừa dựa trên trực giác. Tầm nhìn về tương lai cũng là một thử thách quý giá, đó là chìa khoá để bắt đầu trở thành một nhà lãnh đạo. Việc mường tượng về tương lai bắt đầu bằng việc có một quan điểm rõ ràng về thế giới bên ngoài. Nhà lãnh đạo phải định hình được nhiệm vụ và xây dựng mục tiêu rõ ràng. Trong công việc hàng ngày, việc phân biệt mục đích bằng lời (nhiệm vụ) và những mục đích bằng con số (mục tiêu) là rất quan trọng. Một tầm nhìn muốn chắc chắn sẽ trở thành sự thật phải tính đến văn hoá của cơ quan. Ví dụ, một bộ máy công chức chậm chạp thì không chắc sẽ thành công trong nền kinh tế mới nếu thiếu sự thay đổi văn hoá. Nhà lãnh đạo phải có một sự lựa chọn và chiến lược phù hợp với giá trị của văn hoá - hoặc thay đổi văn hoá này để có được văn hoá khác cho tổ chức. Một quyết định cũng như sự hướng dẫn sẽ mang lại kết quả lớn. Một tầm nhìn cũng có thể là một cái nhìn vượt lên với tương lai của đất nước, của tập đoàn, cũng có thể giành được trong gia đình, với bạn bè. Trong tất cả các trường hợp, việc nhà lãnh đạo tìm kiếm một tầm nhìn cho sự thay đổi là cần thiết. Văn hóa tổ chức Mường tượng về tương lai  Các chiến lược và chọn Nhiệm vụ và mục tiêu lựa Có nhiều người vẽ ra các tầm nhìn không thể thực thi được - và nó trở thành viển vông. Thực ra, một tầm nhìn phải là một chiến lược có thể tiến hành, phản ánh lựa chọn về những điều nên làm và không nên làm, với những mục tiêu cao. Nó không phải là sự mơ hồ, nó là cần thiết. Bước 2: Khuyến khích (Enables) Bước mường tượng ở trên sẽ tạo ra quyết định về các lựa chọn, hay nói cách khác là các chiến lược. Các nhà lãnh đạo phải quyết định sử dụng chiến thuật hoặc công cụ nào để khuyến khích mục tiêu và các hành động đúng. Trong mọi trường hợp, các công cụ và chiến thuật được sử dụng phải đáp ứng nhu cầu của các lựa chọn chiến lược đã xác định trước đó. Các quy trình và cấu trúc sẽ đảm bảo cho tổ chức có đúng người và đúng kỹ năng để hoàn thành công việc. Những điều này đòi hỏi phải xây dựng giá trị và văn hoá tổ chức. Phải loại bỏ những cấu trúc và giá trị phản tác dụng, nhưng luôn có một cấu trúc và quy trình thay thế.
  2. Quy trình và   Khuyến khích cấu trúc Mường Văn hóa tổ tượng về   chức tương lai Các chiến Nhiệm vụ và lược và Các chiến thuật và công cụ mục tiêu chọn lựa Bước 3: Trao quyền (Empower) Có một tầm nhìn rõ ràng, một chiến lược và bộ công cụ khuyến khích, bước thứ ba trong quá trình lãnh đạo là trao quyền cho mọi người để giành được mục tiêu. Có một "sự thoả thuận" giữa lãnh đạo và nhân viên của mình. Nhân viên và lãnh đạo phải có hợp đồng, cho thành công và thất bại, khen thưởng và hình phạt với cả hai bên. Họ phải có được sự tự do nhưng phải đồng thời có trách nhiệm với nhau, nghĩa là cả hai bên đều được trao quyền. Không có việc "tự do trao quyền" mà đó là một sự thoả thuận. "Anh sẽ thực hiện điều này, tôi sẽ thực hiện điều kia. Anh sẽ có thêm cơ hội nếu anh làm tốt, vị trí lãnh đạo của tôi sẽ vững chắc hơn nếu tôi đáp ứng được nhu cầu của anh. Cả hai chúng ta đều có thể nhanh chóng tạo ra những thay đổi như chúng ta đã đồng ý trước đó". Một lần nữa, luôn có hai mặt trong việc trao quyền. Ở trục tổ chức, các nhóm cần được đào tạo để hoàn thành mục tiêu. Ở trục tiến hành, cả lãnh đạo và nhân viên cần có phương pháp sự tiến tới mục tiêu một cách dễ hiểu và dễ tiến hành. Trao quyền Đào tạo và khen     thưởng   Quy trình và cấu   Khuyến khích   trúc Mường tượng về Văn hóa tổ chức     tương lai Các chiến Nhiệm vụ và mục Các chiến lược thuật và công Phương pháp tiêu và chọn lựa cụ Bước 4: Tiếp sức (Energize) Mục đích và kế hoạch đã rõ ràng, "quân đội" được động viên và trang bị đầy đủ. Nhưng còn một thành phần nữa là tiếp sức cho tổ chức để hành động. Trên thực tế, trong khi chúng ta hy vọng mọi thành viên trong nhóm tiếp sức cho những người khác, có người lại cho rằng bước này thuộc về cá nhân, chứ không hành động chung như ba bước trên nữa. Trục dọc của chúng ta có thành công của cá nhân. Các nhóm càng tăng thêm nhiều sinh lực, nhà lãnh đạo càng có nhiều sức mạnh. Ở trục ngang, chúng ta thấy rằng việc truyền thông và khắc phục những sai sót là hoạt động chính của nhà lãnh đạo, bao gồm việc lại gần nói chuyện, truyền thông liên tục với nhóm và thuyết phục cá nhân.
  3. Thành công       Tiếp sức cá nhân Trao quyền Đào tạo và         khen thưởng   Quy trình và Khuyến       cấu trúc khích Văn hóa tổ Mường tượng       chức về tương lai Các chiến Các chiến Truyền Nhiệm vụ và lược và chọn thuật và Đo lường thông và mục tiêu lựa công cụ khắc phục Nguyệt Ánh Theo Leader-values

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản