4 Creating a Configuration and Physical Standby Database by Using Enterprise Manager

Chia sẻ: Nguyễn Lương Nghĩa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
108
lượt xem
45
download

4 Creating a Configuration and Physical Standby Database by Using Enterprise Manager

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

FORCE đăng nhập lực lượng làm lại được tạo ra ngay cả khi Các hoạt động nologging được thực thi. • tablespaces tạm thời và các phân đoạn tạm thời không đăng nhập. • FORCE khai thác gỗ được khuyến khích cho cả thể chất và cơ sở dữ liệu dự phòng hợp lý. • Ban hành các lệnh sau đây trên cơ sở dữ liệu chính:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 Creating a Configuration and Physical Standby Database by Using Enterprise Manager

Đồng bộ tài khoản