5 Dòng xử lí của Intel

Chia sẻ: Le Minh Lam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
107
lượt xem
17
download

5 Dòng xử lí của Intel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đề cập nhật vi sử lí, chúng ta thường rất bối rối và lúng túng vì không biết phải phân loại như thế nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 Dòng xử lí của Intel

  1. TRUNG TÂM ÀO T O BÁC SĨ MÁY TÍNH TH C HÀNH 150 Nguy n Sơn, P. Phú Th Hoà, Q. Tân Phú, TP. H Chí Minh T: 08 – 6267 4377 Fax: 08 – 6267 4378 5 DÒNG VI X LÝ C A INTEL (Tính n tháng 3 năm 2009) Khi c p n vi x lý, chúng ta thư ng r t b i r i và lúng túng vì không bi t ph i phân lo i như th nào (dòng, i, th h , h .v.v.), tên g i nào là chính xác, cũng không bi t ph i b t u t âu do ó chúng ta không t tin tr l i khi có m t ai ó c p nv n này. Sau m t th i gian tìm hi u và tham kh o tr c ti p t website c a Intel, tôi xin chia s thêm các thông tin có liên quan n các dòng vi x lý ph bi n c a Intel tính n tháng 11 năm 2008. Hy v ng chúng ta s hi u rõ và có cái nhìn chính xác hơn. Hi n nay trên Website Intel chính th c có 5 dòng vi x lý (3 dòng dành cho ngư i dùng cá nhân, 2 dòng dành cho máy ch ), trong m i dòng vi x lý s có các th h tương ng (m t s tài li u cp v i tên g i là i), trong m i th h có r t nhi u vi x lý khác nhau, phân bi t các vi x lý này Intel t cho m i vi x lý m t mã s (processor number), m i processor number u có b ng mô t y các thông s k thu t và công ngh i kèm ngư i s d ng ti n tham kh o và tra c u khi c n thi t. Lưu ý: không có vi x lý nào có tên g i là Duo Core, Duo 2 Core, Dual Core, Quad Core cách g i trên là không chính xác. bi t lí do, chúng ta tham kh o các thông s mô t các hình bên dư i. 1. Dòng Intel Core Processor Family (có 8 th h tiêu bi u) Processor Number và thông s k thu t c a th h Intel Core i7 processor Extreme Edition Trang 1/5
  2. TRUNG TÂM ÀO T O BÁC SĨ MÁY TÍNH TH C HÀNH 150 Nguy n Sơn, P. Phú Th Hoà, Q. Tân Phú, TP. H Chí Minh T: 08 – 6267 4377 Fax: 08 – 6267 4378 2. Dòng Pentium Processors (có 6 th h tiêu bi u) 3. Dòng Intel Celeron Processors (có 4 th h tiêu bi u) 4. Dòng Intel Xeon Processors (có 3 th h tiêu bi u cho Server) và dòng Itanium Processors (ch có 1 th h tiêu bi u) Ví d : bi t thông tin v vi x lý có mã s (processor number) là T2050 ta l n lư t th c hi n các bư c sau ây: Bư c 1. Ki m tra mã s c a vi x lý T2050 xác nh processor number c a m t máy tính b t kỳ, vào start > run ánh l nh compmgmt.msc Trang 2/5
  3. TRUNG TÂM ÀO T O BÁC SĨ MÁY TÍNH TH C HÀNH 150 Nguy n Sơn, P. Phú Th Hoà, Q. Tân Phú, TP. H Chí Minh T: 08 – 6267 4377 Fax: 08 – 6267 4378 Ch n device manager > Processors (như hình bên dư i). Bư c 2. Xác nh dòng vi x lý dòng Intel Core; xác nh th h Core Duo (xem tem dán trên máy, tra t nhà s n xu t ho c s d ng ph n m m). Bư c 3. Vào website c a Intel http://www.intel.com/products/processor_number/chart/ Bư c 4. Ch n dòng vi x lý Intel Core Processor Family > th h Intel Core Duo processors > processor number T2050 Trang 3/5
  4. TRUNG TÂM ÀO T O BÁC SĨ MÁY TÍNH TH C HÀNH 150 Nguy n Sơn, P. Phú Th Hoà, Q. Tân Phú, TP. H Chí Minh T: 08 – 6267 4377 Fax: 08 – 6267 4378 Mã s T2050, công ngh 65 nm, Cache L2 2MB, t c xung Clock 1.6GHz, FSB 533MHz, công su t ngu n 31W, lõi kép (Dual Core), công ngh ti t ki m năng lư ng và công su t (Enhanced Intel SpeedStep Technology), công ngh khoá bit l i – ch ng virus (Execute Disable Bit). Trên ây là các thông tin cơ b n, chính xác, ã ư c Intel s p x p theo th t th i gian phát hành các b n n m ư c cách g i phù h p cũng như có ư c cái nhìn t ng quan khi c p n vi x lý c a Intel. có thêm thông tin c th và chi ti t các b n có th tham kh o t i a ch : http://www.intel.com/products/processor_number/chart/ ngoài ra các b n có th xem flash minh ho công ngh s n ph m t i m c View the demo. Ngư i vi t: Nguy n Thành Bác THÔNG TIN THAM KH O Core i7 là chip nhanh nh t trong l ch s Intel - 07/11/2008 Intel v a ti n hành th nghi m h th ng PC u tiên tích h p chip Core i7 m i nh t c a hãng này. K t qu cho th y, Core i7 là chip nhanh nh t trong l ch s ki n trúc vi x lý Intel tính cho t i nay. Th nghi m ư c ti n hành trên chip Core i7 Extreme v i s h tr c a bo m ch ch X58 - bo m ch ch duy nh t có chipset h tr b vi x lý th h m i c a Intel. Core i7 Extreme có t c vư t trên b x lý Xeon (dành cho máy tr m), v n v n ư c coi là nhanh nh t c a Intel. Trang 4/5
  5. TRUNG TÂM ÀO T O BÁC SĨ MÁY TÍNH TH C HÀNH 150 Nguy n Sơn, P. Phú Th Hoà, Q. Tân Phú, TP. H Chí Minh T: 08 – 6267 4377 Fax: 08 – 6267 4378 Các th nghi m khác v i h th ng chơi game và nh ng tác v tính toán òi h i m c x lý cao cũng cho nh ng k t qu m nh m tương t . Th m chí, hi u su t c a Core i7 Extreme còn cao hơn 32,5% so v i k t qu mà Core 2 Extreme t ư c trư c ây. D ki n, b x lý Core i7 u tiên cho máy tính bàn s ư c tung ra th trư ng vào kho ng 14- 16/11 t i v i giá 999USD (Core i7 Extreme - i7-965). Ngoài ra, còn có hai 2 b x lý Core i7 khác có xung nh p th p hơn cũng ư c bán ra: Core i7 2.93GHz (i7-940) - 562USD, và Core i7 2.66GHz (i7- 920) - 284USD. Các chip Xeon d a trên Core i7 cũng ư c công b vào th i i m trên. Còn chip Mobile Core i7 (tên mã “Clarksfield”) không ch c ch n s ra i cho n n a cu i năm 2009. Theo quantrimang có thêm thông tin chính xác, y (nhi t t i a c a CPU, thông s k thu t, giá thành…), các anh/ ch và các b n vui lòng tham kh o t i các a ch website dư i ây: http://www.intel.com/products/processor_number/chart http://processorfinder.intel.com/Default.aspx?notFound=sSpec&searchKayValue=SLAPP. http://compare.intel.com/pcc/default.aspx?familyid=1&culture=en-us M i thông tin th c m c xin liên h P. ào T o iSPACE – 150 Nguy n Sơn – P. Phú Th Hoà – Qu n Tân Phú. T: 08 6267 4377. Ngư i vi t bài: Nguy n Thành Bác. Trang 5/5
Đồng bộ tài khoản