intTypePromotion=1
ADSENSE

5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: phần 1 - lí tuấn kiết

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

141
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: phần 1 sẽ lí giải trong quá trình bán hàng, người bán hàng cần có kĩ năng gì, nên áp dụng các thuật tâm lí như thế nào để tác động tích cực đến khách hàng và khiến khách hàng nảy sinh hành vi mua hàng. cuốn sách được viết dựa trên những kinh nghiệm bán hàng nhiều năm của chính tác giả cùng những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về tâm lí học trong bán hàng. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: phần 1 - lí tuấn kiết

5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công<br /> Lí Tuấn Kiệt<br /> Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/<br /> Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree<br /> Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach<br /> <br /> Table of Contents<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> NGUYÊN TẮC THÉP 1 KHIẾN KHÁCH HÀNG NGẠI TỪ CHỐI VÀ TỪ ĐÓ THỰC HIỆN CAM KẾT<br /> CHƯƠNG 1 “THUẬT ÂN TÌNH” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG KHÔNG THỂ<br /> TỪ CHỐI MUA HÀNG CỦA BẠN<br /> THỨ NHẤT, CẦN PHẢI ĐÁNH TRÚNG NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG<br /> THỨ HAI, KIỂM SOÁT MỨC ĐỘ ÂN TÌNH ĐỂ KIỂM SOÁT CHI PHÍ<br /> THỨ BA, NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG TRONG VIỆC TRAO ĐỔI ÂN TÌNH<br /> THỨ TƯ, TÁC DỤNG CỦA ÂN TÌNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN<br /> CHƯƠNG 2 “THUẬT QUAN HỆ” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG VÌ QUAN HỆ MÀ<br /> MUA HÀNG CỦA BẠN<br /> THỨ NHẤT, BẮT CHƯỚC KIỂU TÍNH CÁCH CỦA KHÁCH HÀNG<br /> THỨ HAI, TRÒ CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ MÀ ĐỐI PHƯƠNG YÊU THÍCH<br /> THỨ BA, HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE<br /> THỨ TƯ, KHEN NGỢI KHÁCH HÀNG MỘT CÁCH THÍCH HỢP<br /> THỨ NĂM, PHỐI HỢP VỚI GIÁ TRỊ QUAN CỦA KHÁCH HÀNG<br /> CHƯƠNG 3 “THUẬT CAM KẾT” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG ĐƯA RA CAM KẾT<br /> VÀ THỰC HIỆN CAM KẾT CỦA MÌNH<br /> THỨ NHẤT, TỪ NHỮNG LỜI HỨA NHỎ DẦN DẦN CHUYỂN THÀNH CAM KẾT LỚN<br /> THỨ HAI, MẤU CHỐT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CAM KẾT CHÍNH LÀ ĐẶT CÂU HỎI TỐT<br /> THỨ BA, TĂNG ÁP LỰC ĐẠO ĐỨC KHIẾN CHO ĐỐI PHƯƠNG PHẢI HẠ CAM KẾT<br /> NGUYÊN TẮC THÉP 2 CUNG CẤP SẢN PHẨM THEO NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG<br /> CHƯƠNG 4 “THUẬT TIỀN BẠC” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG PHẢI HỨNG<br /> THÚ<br /> THỨ NHẤT, CỐ GẮNG CỤ THỂ HÓA LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM BẰNG CON SỐ TIỀN BẠC<br /> RÕ RÀNG<br /> THỨ HAI, GIÚP KHÁCH HÀNG LÀM “PHÉP CỘNG”<br /> THỨ BA, GIÚP KHÁCH HÀNG LÀM “PHÉP TRỪ”<br /> THỨ TƯ, GIÚP KHÁCH HÀNG LÀM “PHÉP NHÂN”<br /> <br /> THỨ NĂM, GIÚP KHÁCH HÀNG LÀM “PHÉP CHIA”<br /> CHƯƠNG 5 “THUẬT ĐỊA VỊ” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ NHẰM KIỂM SOÁT NHỮNG CÁM DỖ VỀ<br /> DANH LỢI CỦA KHÁCH HÀNG<br /> THỨ NHẤT, THỎA MÃN LÒNG HAM HƯ VINH CỦA KHÁCH HÀNG<br /> THỨ HAI, DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG DANH HIỆU, DANH DỰ CAO QUÝ<br /> THỨ BA, ÁM CHỈ SẢN PHẨM CỦA MÌNH CÓ THỂ GIÚP KHÁCH HÀNG TẠO RA “THÀNH<br /> TỰU”<br /> NGUYÊN TẮC THÉP 3 NHẮC NHỞ KHÁCH HÀNG RỦI RO CÓ THỂ GẶP PHẢI<br /> CHƯƠNG 6 “THUẬT NGUY HIỂM” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ BUỘC KHÁCH HÀNG PHẢI HÀNH<br /> ĐỘNG VÌ SỢ NGUY CƠ<br /> THỨ NHẤT, TÌM ĐẦU MỐI NHỮNG RỦI RO MÀ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ GẶP PHẢI<br /> THỨ HAI, PHÁT TRIỂN MỘT VẤN ĐỀ NHỎ THÀNH MỘT NGUY CƠ RÕ RÀNG<br /> THỨ BA, BIẾN NHỮNG NGUY CƠ RÕ RÀNG THÀNH NHỮNG MỐI ĐE DỌA LỚN<br /> NGUYÊN TẮC THÉP 4 LỢI DỤNG SỨC MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG HOẶC CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ<br /> ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHÁCH HÀNG<br /> CHƯƠNG 7 “THUẬT UY TÍN” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ ĐƠN GIẢN ĐỂ CHIẾM ĐƯỢC LÒNG TIN<br /> CỦA KHÁCH HÀNG<br /> THỨ NHẤT, HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP<br /> THỨ HAI, DANH HIỆU UY TÍN<br /> THỨ BA, TRẢI QUA CHỨNG NHẬN KHẢO NGHIỆM<br /> THỨ TƯ, SỰ THẨM ĐỊNH TỪ KHÁCH HÀNG CHÍNH LÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN<br /> TRUYỀN TUYỆT VỜI NHẤT<br /> THỨ NĂM, HÃY ĐỂ CON SỐ LÊN TIẾNG<br /> THỨ SÁU, THỰC TẾ CHÍNH LÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TỐT NHẤT<br /> CHƯƠNG 8 “THUẬT KHAN HIẾM” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG<br /> ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG<br /> THỨ NHẤT, TẠO RA HIỆN TƯỢNG GIẢ - CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU<br /> THỨ HAI, CUNG CẤP PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT QUÝ HIẾM<br /> THỨ BA, THIẾT LẬP NGÀY HẾT HẠN<br /> THỨ TƯ, ÁM CHỈ RẰNG KHÁCH HÀNG CÓ THỂ SẼ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI SỰ CẠNH TRANH<br /> THỨ NĂM, TRỰC TIẾP HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG CUNG CẤP<br /> CHƯƠNG 9 “THUẬT SO SÁNH” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHÉO LÉO TĂNG GẤP ĐÔI GIÁ TRỊ CỦA<br /> <br /> SẢN PHẨM<br /> THỨ NHẤT, LỰA CHỌN VẬT THAM KHẢO LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH<br /> THỨ HAI, CỐ GẮNG SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC SO SÁNH TRỰC QUAN<br /> THỨ BA, LÀM THẾ NÀO ĐƯA RA SỰ SO SÁNH VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH<br /> CHƯƠNG 10 ”THUẬT ĐẠI CHÚNG” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG SINH RA CÁC<br /> HÀNH ĐỘNG BẮT CHƯỚC<br /> THỨ NHẤT, KHUẤY ĐỘNG BẦU KHÔNG KHÍ ĐỂ THU HÚT SỰ CHÚ Ý<br /> THỨ HAI, TẠO ĐỘT PHÁ ĐỂ DẪN DẮT HÀNH ĐỘNG BẮT CHƯỚC<br /> THỨ BA, HOÀN THÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH VỚI TỐC ĐỘ NHANH NHẤT<br /> NGUYÊN TẮC THÉP 5 KÍCH THÍCH ĐIỂM YẾU TRONG BẢN TÍNH CON NGƯỜI<br /> CHƯƠNG 11 “THUẬT THỂ DIỆN” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG SINH RA<br /> NHỮNG HÀNH ĐỘNG MUA HÀNG KHÁC THƯỜNG<br /> THỨ NHẤT, NHỮNG LOẠI SẢN PHẨM NÀO SẼ KHIẾN CHO KHÁCH HÀNG ĐỂ Ý ĐẾN<br /> CHUYỆN THỂ DIỆN<br /> THỨ HAI, CHO NGƯỜI KHÁC THẤY ĐỂ GIÚP KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC THỂ DIỆN<br /> THỨ BA, LỢI DỤNG ÁP LỰC VỀ THỂ DIỆN ĐỂ KHIẾN KHÁCH HÀNG PHẢI THỰC HIỆN<br /> HÀNH VI NHẤT ĐỊNH NÀO ĐÓ<br /> CHƯƠNG 12 “THUẬT NAM NỮ” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ LỢI DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÍ BẢN NĂNG<br /> CỦA CON NGƯỜI<br /> THỨ NHẤT, BÁN CHO NGƯỜI KHÁC PHÁI SẼ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CAO HƠN<br /> THỨ HAI, LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG SỨC HẤP DẪN CỦA BẢN THÂN<br /> THỨ BA, KIỂM SOÁT MỘT CÁCH HỢP LÍ GIÁ TRỊ SỨC HÚT ĐỂ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH<br /> TỐT NHẤT<br /> CHƯƠNG 13 “THUẬT HIẾU THẮNG” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ KHIẾN KHÁCH HÀNG GIÀNH CHIẾN<br /> THẮNG, NHƯNG LÀ “THẮNG” ĐƯỢC ĐƠN ĐẶT HÀNG<br /> THỨ NHẤT, LÀM SAO ĐỂ KÍCH THÍCH TÍNH HIẾU THẮNG CỦA KHÁCH HÀNG<br /> THỨ HAI, CHÚ Ý CHỌN LỌC TỪ NGỮ ĐỂ TRÁNH GÂY PHẢN CẢM VỚI KHÁCH HÀNG<br /> CHƯƠNG 14 “THUẬT HỨNG THÚ” CHIẾN LƯỢC TÂM LÍ NHANH CHÓNG THU HÚT SỰ CHÚ Ý<br /> CỦA KHÁCH HÀNG<br /> THỨ NHẤT, LỢI ÍCH LÀ MỘT CHỦ ĐỀ VĨNH VIỄN<br /> THỨ HAI, CHẠM ĐẾN “NỖI ĐAU” CỦA ĐỐI PHƯƠNG<br /> THỨ BA, KHIẾN KHÁCH HÀNG ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG VIỆC BẤT NGỜ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2