68 Array Processing for Mobile Communications

Chia sẻ: Nhan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
56
lượt xem
4
download

68 Array Processing for Mobile Communications

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This chapter reviews the applications of antenna array signal processing to mobile networks. Cellular networks are rapidly growing aroundtheworldanda number of emerging technologies are seentobe critical to their improved economics and performance.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 68 Array Processing for Mobile Communications

Đồng bộ tài khoản