intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

7 điều quan trp5ng về quyền hạn tại nơi làm việc

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

281
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

7 điều quan trọng về quyền hạn tại nơi làm việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 7 điều quan trp5ng về quyền hạn tại nơi làm việc

  1. Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm 7 Điều Quan Trọng Về Quyền Hạn Tại Nơi Làm Việc C Á C Q U Y Ề N H Ạ N P H Á P L Ý C Ủ A B Ạ N Giữ được việc làm của mình là một phần quan trọng của kế hoạch an toàn cho đời sống khi bạn là người thoát khỏi bạo hành trong gia đình. Bản tài liệu này mô tả một số các quyền hạn của bạn về việc lấy thời gian nghỉ việc , sắp xếp lại công việc phù hợp tại nơi làm việc , có môi trường làm việc không bị kỳ thị và sách nhiễu, được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bạn nghỉ việc. Các quyền này có thể giúp bạn giữ được việc làm trong lúc chăm lo cho bản thân và gia đình bạn. 1. Kết thúc thời hạn làm việc không công bằng không nhất thiết là trái luật. Thông thường những người chủ có thể "tùy ý" cho nhân viên nghỉ việc, nghĩa là bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì. Bản tài liệu này mô tả các ngoại lệ cho nguyên tắc "tùy ý" này. Ngoài ra, cũng là trái luật khi chủ của bạn kết thúc thời hạn làm việc, trả thù hoặc kỳ thị đối với bạn: vì chủng tộc, giới tính, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng sinh lý, xác định về phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mang thai, điều kiện sức khỏe, ngôn ngữ (hay giọng nói ), hoặc tình trạng hôn nhân của bạn ; vi phạm một hợp đồng thực sự hoặc "hiểu ngầm" (bạn trông đợi một cách hợp lý là sẽ tiếp tục được làm việc); trả thù vì bạn thi hành các quyền pháp lý của mình (chẳng hạn nộp đơn kiện về tiền lương chưa được trả); hoặc vì bạn đã thông báo về người chủ của mình với một cơ quan chính quyền hoặc cảnh sát. 2. Bạn có quyền được bảo-vệ-về-công-việc khi nghỉ làm để ra hầu tòa. Bạn được quyền lấy thời gian nghỉ được bảo-vệ-về-công-việc nhưng không được trả lương để tuân thủ trát gọi hầu tòa, làm chứng trong một vụ kiện, hoặc ra tòa để xin một án lệnh ngăn cấm tạm thời, án lệnh ngăn cấm, hoặc bất cứ phương tiện bảo vệ nào khác của tòa để bảo vệ chính bạn hoặc gia đình bạn tránh sự bạo hành trong gia đình. Chủ của bạn không thể sa thải, trả thù hoặc kỳ thị bạn vì đã lấy thời gian nghỉ này. Thông thường bạn được đòi hỏi phải báo trước cho chủ của bạn biết về việc bạn cần lấy thời gian nghỉ. Nếu bạn không thể báo trước được, dù sao bạn vẫn được bảo vệ để lấy thời gian nghỉ này nếu bạn cung cấp được cho chủ bằng cớ bạn là người thoát khỏi bạo hành trong gia đình. 3. Bạn có thể được bảo-vệ-về-công-việc khi nghỉ làm để nhận các dịch vụ về bạo hành trong gia đình. Nếu bạn làm việc cho một người chủ có 25 nhân viên hoặc nhiều hơn bạn có quyền lấy đến 12 tuần nghỉ được bảo-vệ-về- công-việc nhưng không được trả lương để nhận các dịch vụ y tế, những dịch vụ của một trung tâm giúp đỡ về bạo hành trong gia đình hoặc cưỡng hiếp/hiếp dâm, tư vấn hoặc tham dự vào một kế hoạch an toàn, bao gồm sống tại nơi tạm trú hoặc dọn đi nơi khác. Chủ của bạn không thể sa thải, trả thù hoặc kỳ thị bạn vì đã lấy thời gian nghỉ này. Thông thường bạn được đòi hỏi phải báo trước cho chủ của bạn biết về việc bạn cần lấy thời gian nghỉ. Nếu bạn không thể báo trước được, dù sao bạn vẫn được bảo vệ để lấy thời gian nghỉ này nếu bạn cung cấp được cho chủ bằng cớ bạn là người thoát khỏi bạo hành trong gia đình. 4. Bạn có thể đủ điều kiện để được bảo vệ và sắp xếp lại công việc tại chỗ làm việc theo luật về người khuyết tật Nếu bạn bị khuyết tật về thể xác hoặc tinh thần do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn, bạn có thể được hưởng một nơi làm việc không có sự kỳ thị và sách nhiễu do khuyết tật và có thể đủ điều kiện để được sắp xếp lại công việc hợp lý đối với khuyết tật của mình tại nơi làm việc, bao gồm một lịch được làm việc giảm nhẹ , nghỉ phép, hoặc thuyên chuyển sang một công việc đang cần người. Các điều khoản sắp xếp lại công việc hợp lý và chống kỳ thị của Đạo Luật Công Bằng Về Nghề Nghiệp và Gia Cư California áp dụng với những người chủ có 5 nhân viên hoặc nhiều hơn, trong khi các điều khoản về sách nhiễu áp dụng với những người chủ có 1 nhân viên hoặc nhiều hơn. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  2. 5. Nhiều nhân viên có thể lấy 12 tuần nghỉ vì lý do sức khỏe không ăn lương được bảo-vệ-về-công-việc, với quyền quay lại làm việc. Theo các điều luật về nghỉ việc vì sức khỏe/gia đình, bạn có thể có quyền nghỉ 12 tuần được bảo-vệ-về-công-việc nhưng không ăn lương để chăm sóc con cái, cha mẹ, vợ/chồng hoặc người bạn đời đã đăng ký với một "tình trạng sức khoẻ trầm trọng" hoặc để chăm sóc "tình trạng sức khoẻ trầm trọng" của chính bạn, chẳng hạn một tình trạng do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn (hoặc để "gắn bó" với con sơ sinh, con nuôi hoặc con nuôi dưỡng tạm thời ). Chủ của bạn phải giữ các phúc lợi y tế của bạn nếu bạn có các phúc lợi này và phải để bạn làm công việc cũ hoặc tương đương khi bạn quay trở lại làm việc. Để hội đủ điều kiện: Chủ của bạn phải có 50 nhân viên trong phạm vi bán kính 75-dặm từ nơi làm việc của bạn; Bạn phải làm công việc của mình ít nhất một năm; và Bạn phải làm ít nhất 1.250 giờ trong 12 tháng trước đây. Không cần biết họ có hội đủ điều kiện về số nhân viên của hãng chủ hoặc thời gian làm việc ở trên, những nhân viên tham gia vào Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang (SDI) được hưởng tối đa là sáu tuần lễ trả lương một phần mỗi năm trong khi lấy thời gian nghỉ làm để chăm sóc cha mẹ, con cái, vợ/chồng hoặc người bạn đời đã đăng ký đang đau ốm trầm trọng (hoặc để gắn bó với con họ mới có). Thêm vào đó, các nhân viên ở California được quyền dùng đến một nửa số ngày nghỉ vì đau ốm của mình hàng năm để chăm sóc cho một người thân trong gia đình đang "đau ốm trầm trọng". 6. Bạn có thể hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bạn bỏ việc vì bạo hành trong gia đình. Thông thường, nếu bạn bỏ việc, bạn không hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ phi bạn bỏ với "lý do chính đáng." Nếu bạn bỏ việc để bảo vệ chính bạn hoặc gia đình bạn khỏi bị bạo hành trong gia đình, bạn có thể có "lý do chính đáng" để hưởng các phúc lợi. Để tránh việc không hội đủ điều kiện, bạn phải có tất cả mọi cố gắng hợp lý để giải quyết vấn đề trước khi bạn bỏ việc. Thông báo cho chủ của bạn biết về hoàn cảnh của bạn và xin thuyên chuyển, nghỉ phép hoặc sắp xếp lại công việc. Nếu chủ của bạn từ chối hoặc nếu các thay đổi này không giải quyết được những quan ngại về an toàn của bạn (thí dụ bạn phải bỏ trốn ngay lập tức), bạn có thể nghĩ rằng lựa chọn duy nhất của mình là phải bỏ việc. 7. Tôi có thể nhận thêm sự giúp đỡ hoặc tìm hiểu thêm về các quyền của tôi ở đâu? Hãy liên lạc với Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm của Hội Trợ Giúp Pháp Luật – Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm qua số điện thoại miễn phí (888) 864-8335. Bản tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát, chính xác về các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm tại California. Tuy nhiên vì luật lệ và các thủ tục pháp lý thay đổi thường xuyên và được giải thích khác nhau, Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm không thể đảm bảo rằng thông tin trong bản tài liệu này là hiện hành cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ việc sử dụng nào được thực thi. Xin đừng tin cậy vào thông tin này mà không tham khảo với luật sư hoặc cơ quan thích hợp về các quyền trong trường hợp riêng của bạn. Dự án này được hỗ trợ bởi Trợ Cấp Số 2005-WL-AX-0013 do Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ, Bộ Tư Pháp Liên Bang cấp. Các quan điểm, xác minh sự việc, kết luận, và đề nghị bày tỏ trong tài liệu xuất bản/chương trình/trình bày này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản chiếu quan điểm của Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ. Muốn biết thêm chi tiết về các quyền hạn làm việc của bạn, xin gọi: Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Số điện thoại miễn phí ở California: (888) 864-8335 Ngoài California: (415) 593-0033 Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm là một Dự Án của Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm (LAS-ELC). LAS-ELC là một cơ quan bất vụ lợi đặt trọng tâm vào các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm của những nhân viên có mức thu nhập thấp và cung cấp thông tin pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2