963 bài essays mẫu part 12

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
221
lượt xem
106
download

963 bài essays mẫu part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Essay 210 Topic 27 Doing things we do not like Currently, some people hold the opinion that people should sometimes do things that they do not enjoy doing. In my opinion, this statement is true. Generally, people tend to do things they enjoy doing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 963 bài essays mẫu part 12

Đồng bộ tài khoản