Adjectives (Tính từ)

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
216
lượt xem
142
download

Adjectives (Tính từ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Adjectives (Tính từ) ADJECTIVES Tính từ trong tiếng Anh gọi là Adjective. Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,… Tính từ được dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ. Để nói : Quyển sách màu đỏ ta nói The book is red. Trong câu này nhận xét: red là tính từ chỉ màu sắc. Động từ chính trong câu là động từ to be. Chúng ta không thể nói The book red mà phải có mặt động từ to be. To be ở đây không cần dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Adjectives (Tính từ)

Đồng bộ tài khoản