ADO.NET Databases With .NET Framework

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
29
download

ADO.NET Databases With .NET Framework

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Using ADO.NET Databases With the advent of the .NET Framework, Microsoft decided to update its model for accessing databases, ActiveX Data Objects (ADO)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ADO.NET Databases With .NET Framework

Đồng bộ tài khoản