adobe dreamweaver cs5 on demand part 69

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
20
download

adobe dreamweaver cs5 on demand part 69

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo Mẫu Mẫu là một cấu trúc chung của một thiết kế trang web. Thông thường các trang web theo một cấu trúc tiêu chuẩn, như một tiêu đề, thanh menu và footer mà là chung cho tất cả các trang của bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng trang web của bạn có 50 trang. Nếu bạn cần phải thực hiện một thay đổi nhỏ, ví dụ thêm một liên kết mới, bạn sẽ cần phải đi đến từng số trang và thay đổi nó bằng tay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe dreamweaver cs5 on demand part 69

Đồng bộ tài khoản