adobe dreamweaver cs5 on demand part 74

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
24
download

adobe dreamweaver cs5 on demand part 74

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các trang Web xác thực Các Validator trong Dreamweaver cho phép bạn nhanh chóng xác định vị trí tag hoặc lỗi cú pháp trong mã của bạn. Bạn có thể chỉ định ngôn ngữ dựa trên các thẻ chống lại những gì mà Validator sẽ kiểm tra, cụ thể những vấn đề mà các Validator nên kiểm tra, và các loại lỗi mà các Validator phải báo cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe dreamweaver cs5 on demand part 74

Đồng bộ tài khoản