adobe flash cs5 on demand part 1

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
149
lượt xem
65
download

adobe flash cs5 on demand part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt đầu với Flash CS5 Flash là một ứng dụng để phát triển nội dung phong phú, giao diện người dùng, và các ứng dụng Web. Adobe Flash Professional cho phép CS5 thiết kế và phát triển để tích hợp video, văn bản, âm thanh và đồ họa vào kinh nghiệm phong phú, mang lại kết quả tốt hơn cho tiếp thị tương tác và thuyết trình, e-learning, và giao diện người dùng ứng dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 1

Đồng bộ tài khoản