adobe flash cs5 on demand part 15

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
14
download

adobe flash cs5 on demand part 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Zooming In và Out với Magnifying Glass Bởi vì việc chia sẻ sân khấu và khu vực trong Flash không gian cùng với một loạt các bảng, bảng màu và cửa sổ, nó thường cần thiết để thay đổi mức độ phóng đại. Bạn có thể sử dụng kính lúp để phóng to ra và nhìn thấy những mảnh toàn bộ hoặc phóng to để làm nhiều công việc chi tiết một phần nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 15

Đồng bộ tài khoản