adobe flash cs5 on demand part 22

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
5
download

adobe flash cs5 on demand part 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm việc với các nhóm, biểu tượng, và Instances Tất cả các đối tượng vector có thể chỉnh sửa. Vì sự phức tạp của tài liệu của bạn tăng lên, bạn có thể bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật không bị vô tình thay đổi bằng cách lưu trữ nó trong chế độ đặc biệt gọi là các nhóm và các biểu tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 22

Đồng bộ tài khoản