adobe flash cs5 on demand part 23

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
28
lượt xem
5
download

adobe flash cs5 on demand part 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm việc với Hội đồng Thư viện Bạn có thể tổ chức Thư viện tài sản của bạn vào các thư mục, sắp xếp các mục, bản sao các biểu tượng hoặc thay đổi hành vi của họ. Bạn có thể sắp xếp các mục theo tên, loại, ngày, số lượng sử dụng, hoặc ActionScript liên kết định danh. Nếu bạn có một danh sách dài các mục trong thư viện của bạn, bạn có thể tìm kiếm những người mà bạn muốn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 23

Đồng bộ tài khoản