adobe flash cs5 on demand part 3

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
42
download

adobe flash cs5 on demand part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo một tài liệu mới Một tập tin trong Flash được gọi là một tài liệu. Flash văn bản, trong đó có giao đất giao rừng tên tập tin mở rộng, chứa tất cả các thông tin cần thiết để phát triển, thiết kế, và kiểm tra các nội dung tương tác. Flash tài liệu là không giống như những bộ phim bạn chơi với các cầu thủ Flash. Thay vào đó, bạn xuất bản các tài liệu Flash của bạn như Flash phim, trong đó có phần mở rộng tên tập tin SWF và chỉ chứa các thông tin cần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 3

Đồng bộ tài khoản