adobe flash cs5 on demand part 36

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
29
lượt xem
6
download

adobe flash cs5 on demand part 36

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo Frame-by-Frame Animation Flash cung cấp một số phương pháp để tạo ra hình ảnh động. Ngoài hình dạng và chuyển động tweening, bạn có thể tạo khung-by-frame hình động. Các frame-by-frame phương pháp có nguồn gốc từ quá trình hoạt hình truyền thống, theo đó nội dung được vẽ lại trên mỗi khung hình với sự khác biệt nhỏ so với khung hình cuối cùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 36

Đồng bộ tài khoản