adobe flash cs5 on demand part 37

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
5
download

adobe flash cs5 on demand part 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại bỏ thanh toán bù trừ Keyframes so với khung hình Tùy thuộc vào những gì bạn đang cố gắng hoàn thành, bạn có thể chọn để loại bỏ tình trạng của một khung là keyframe một hoặc loại bỏ các khung hoàn toàn. Thanh toán bù trừ keyframe một bảo độ dài của framespan và thời gian tổng thể của các hình ảnh động trên lớp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 37

Đồng bộ tài khoản