adobe flash cs5 on demand part 5

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
30
download

adobe flash cs5 on demand part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu một tài liệu ở định dạng khác nhau Một kiểu tập tin định các định dạng tài liệu (ví dụ, một bản mẫu) cũng như các chương trình và phiên bản, trong đó tập tin đã được tạo ra (ví dụ, Flash CS5). Bạn có thể muốn thay đổi kiểu nếu bạn đang tạo ra một mẫu tùy chỉnh hoặc các tập tin chia sẻ với người có một phiên bản trước của Flash, chẳng hạn như Flash CS4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 5

Đồng bộ tài khoản