adobe flash cs5 on demand part 52

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
13
download

adobe flash cs5 on demand part 52

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất bản tài liệu chứa Audio Sớm hay muộn, bạn sẽ muốn xuất khẩu bộ phim Flash của bạn có chứa âm thanh như là một file SWF. Quá trình xuất bản là tương đối không đau, tuy nhiên, có một vài cân nhắc để các nén các tập tin, mà sẽ được quan trọng với kích thước và playability của phim Flash.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 52

Đồng bộ tài khoản