adobe flash cs5 on demand part 65

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
11
download

adobe flash cs5 on demand part 65

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước cuối cùng bạn cần phải là gói bộ phim Flash của bạn vào một ứng dụng iPhone bằng cách sử dụng các quảng cáo Học profile (New!). Bước cuối cùng trong việc tạo Quảng cáo Học App của bạn là gói ứng dụng Flash của bạn để phân phối. Quảng cáo quá trình phân phối Hóc rất giống với các ký "App Store quá trình xuất bản bao bì. Có một số sự khác biệt. Sự thay đổi chính là bạn phải sử dụng các quảng cáo Học Profile bạn đã tạo trong phần trước. Nếu không có sự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 65

Đồng bộ tài khoản