adobe flash cs5 on demand part 74

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
9
download

adobe flash cs5 on demand part 74

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo Bindings Liên kết dữ liệu là một cách đơn giản của việc kết nối các thành phần Flash với nhau. Các thành phần có thể được xem như đồ đựng đã chuyển thông tin (hình ảnh, văn bản, số, video, đồ họa) từ một đến khác. Trong bảng thành phần thanh tra, kiểm soát các tab Bindings hai container, để khi sở hữu X của hợp phần A thay đổi, nó sẽ sao chép các giá trị mới cho bất động sản Y của thành phần B. Bạn có thể làm dữ liệu liên kết trong bảng điều khiển phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 74

Đồng bộ tài khoản