adobe flash cs5 on demand part 75

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
6
download

adobe flash cs5 on demand part 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự động hoá công việc của bạn Lịch sử bảng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với Flash. Khi bạn làm việc, các bảng Lịch sử theo dõi tất cả các bước bạn đi trong Flash. Với bảng History, bạn có thể lùi lại hoặc làm lại các bước để sửa chữa sai lầm, phát lại các bước lựa chọn cho nhiệm vụ mới để sắp xếp công việc lặp đi lặp lại, và bước ghi cho phát lại từ trình đơn lệnh để tự động hóa công việc của bạn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 75

Đồng bộ tài khoản