adobe flash cs5 on demand part 77

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
11
download

adobe flash cs5 on demand part 77

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất bản một Movie Khi bạn thiết kế một bộ phim Flash, bạn đang thực sự làm việc với hai tài liệu: một tài liệu nguồn giao đất giao rừng, và một xuất bản tài liệu SWF Các nguồn tài liệu là tài liệu làm việc. rằng các ứng dụng Flash sử dụng để chỉnh sửa các dữ liệu phim. Các tài liệu được công bố là tài liệu máy nghe nhạc nén rằng, một khi tạo ra, có thể được chèn vào một tài liệu HTML, đốt lên một đĩa CD, DVD, hoặc TTY, hoặc chơi trực tiếp từ ổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 77

Đồng bộ tài khoản