adobe flash cs5 on demand part 78

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
15
download

adobe flash cs5 on demand part 78

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chèn thông tin tin Khi bạn lưu một tài liệu, bạn có khả năng tiết kiệm nhiều hơn thông tin Flash chỉ. Bạn có thể lưu bản quyền, máy ảnh, và loại hình ảnh thậm chí thông tin. Dữ liệu này được lưu với các tập tin như là siêu dữ liệu trong các định dạng XMP (mở rộng Metadata Platform) trong các tập tin SWF, và có thể được công nhận và truy cập bởi bất kỳ ứng dụng, chẳng hạn như Adobe Bridge, mà đọc XMP siêu dữ liệu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 78

Đồng bộ tài khoản