adobe flash cs5 on demand part 84

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
12
download

adobe flash cs5 on demand part 84

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý tập tin dự án Một dự án là tập hợp các tập tin mà bạn có thể quản lý trực tiếp từ Flash. Các bảng hiển thị các tập tin dự án theo tên tập tin mở rộng. Theo mặc định, các bảng dự án chỉ hiển thị văn bản dạng Flash (FLA, SWF, SWC, AS, JSFL, ASC, MXML). Nếu bạn muốn hiển thị các loại khác, bạn có thể thay đổi thiết lập trong Preferences Panel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 84

Đồng bộ tài khoản