adobe flash cs5 on demand part 9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
7
download

adobe flash cs5 on demand part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng Thanh công cụ chính Nếu bạn sử dụng Windows, bạn có thể hiển thị và sử dụng các thanh công cụ chính ở trên cửa sổ trình đơn Tài liệu để nhanh chóng truy cập tài liệu phổ biến và các lệnh đối tượng liên quan, chẳng hạn như New, Open, Save, Print, Cut, Copy, Paste, Redo, Undo, Snap

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: adobe flash cs5 on demand part 9

Đồng bộ tài khoản