Ai giết Lê Lai

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
19
download

Ai giết Lê Lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tại sao đại việt sử ký toàn thư không chép chuyện Lê Lai liều mình? Chuyện Lê Lai liều mình cứu chúa là một hành động hy sinh vì đại nghĩa rất đáng cho người đời sau ghi nhớ. Ở TP HCM thì đại lộ Lê lai chạy từ nhà hát TP kéo dài đến chợ Bến Thành, cắt ngang là đường Lê Lai chạy cho đến nhà thờ Huyện Sĩ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ai giết Lê Lai

 1.  
 2.   
 3.  
 4.   
 5. 
 6. 
 7.  ! "#"
 8. $
 9. % &'(  
 10. 
 11. 
 12. 
 13.  
 14. 
 15. !"!
 16. #$ 
 17. %&
 18. ## 
 19. '
 20. ""$()* + ,-$.-/01"."2" 
Đồng bộ tài khoản