Airbrush

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
35
download

Airbrush

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trang trí cho laptop hay các vật dụng công nghệ khác - còn gọi là "độ" hàng công nghệ giờ đây đã và đang trở thành mốt của nhiều bạn trẻ có cá tính. Không sợ "đụng hàng", không phải ngắm nhìn những sản phẩm "cừu Dolly", bạn trẻ bây giờ luôn biết cách làm cho những vật sở hữu của mình trở thành "độc nhất vô nhị"... Vấn đề là ở chỗ, chọn chất liệu gì để "độ"? Đề can ư? Ai mà chẳng mua được khi nó được bán đầy rẫy và sản xuất hàng loạt? Gỗ ư?...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Airbrush

  1. Airbrush Trang trí cho laptop hay các v t d ng công ngh khác - còn g i là " " hàng công ngh gi ây ã và ang tr thành m t c a nhi u b n tr có cá tính. Không s " ng hàng", không ph i ng m nhìn nh ng s n ph m "c u Dolly", b n tr bây gi luôn bi t cách làm cho nh ng v t s h u c a mình tr thành " c nh t vô nh "... V n là ch , ch n ch t li u gì " "? can ư? Ai mà ch ng mua ư c khi nó ư c bán y r y và s n xu t hàng lo t? G ư? S không th b n v i th i ti t nóng m ư c? V y dùng gì? Câu tr l i là... sơn ô tô. Chuy n tư ng ùa mà hóa th t. Và th t 100% khi tôi theo chân m t ngư i b n h c cũ, v n là m t tay chơi sành i u t Hà Thành tìm n Kzak - m t c a hàng chuyên v Airbrush trên ư ng Kim Mã,
  2. cũng g n như là nơi duy nh t Hà N i nh n v theo phong cách này. S ng ng như th t và c c kỳ tinh x o, ó là c m nh n u tiên c a b t c ai khi nhìn nh ng s n ph m ư c v theo phong cách này. T nh ng chi c lá vàng ang rơi, nh ng m t h ph ng l ng không m t g n sóng, nh ng bông hoa lay ng theo gió tr i n nh ng cánh chim m i mi t trên b u tr i l ng gió... t t c u ư cv m t cách tinh x o n t ng ư ng nét, s ng ng t ng hình kh i v i m t s ph i màu c c chu n. Không nh ng th , m i s n ph m còn ư c ph m t l p sơn bóng m n làm tôn lên v thanh l ch trong t ng nét v ... Tuy nhiên, b y nhiêu thôi ương nhiên chưa khi n cho ngh thu t v trang trí Airbrush nói chung và các s n ph m c a Kzak nói riêng tr thành s l a ch n s 1 cho các tay chơi sành i u. Theo l i c u b n i cùng, i u khi n cho các s n ph m v b ng ngh thu t Airbrush ư c các tay "sành chơi" c bi t ưa chu ng chính là quy trình và ch t li u làm nên m t s n ph m Airbrush. có ư c nh ng nét v tinh t và b n màu v i th i gian, các th v ây ph i dùng n súng phun sơn chuyên d ng ư c nh p v t nư c ngoài. Còn ch t li u v là sơn dùng sơn ôtô. ó cũng là cái khó c a nh ng ngư i th c hi n. Không gi ng lo i hình v trên gi y, trên toan hay các ch t li u khác...mà trong ó, h a sĩ có th b c khung hình v l i n u như có sai sót trong ư ng nét v , các tác ph m Airbrush th c hi n h u h t trên b m t các v t d ng t ti n c a khách và không th b i khi sai h ng. Do v y, m i ho sĩ khi th c
  3. hi n ph i c c kỳ t p trung. Trư c khi t bút, h ph i nh hình ư c trong ut b c c n ư ng nét, chi ti t và màu s c. B i m t khi ã v là ph i v liên t c. D ng l i không ch m t t p trung làm ý tư ng bay m t mà còn có th làm cho màu v không u ho c thi u ng nh t. ó cũng là lý do m i tác ph m ch do m t ngư i th c hi n. Quy trình làm nên s n ph m cũng là m t s kỳ công c a nh ng h a sĩ nơi ây. có ư c nh ng s n ph m trơn bóng, láng m n và t o i u ki n t i a cho các h a sĩ th hi n tài năng c a mình trên t ng s n ph m, bư c u tiên, ngư i ta ph i ưa các s n ph m qua m t công o n x lý làm s ch n n, b ma-tít r i ánh bóng. Công o n này m b o cho m i s n ph m u có ư c b m t bóng m n, lo i b hoàn toàn s thô ráp c a m i b m t. Ti p sau ó m i là phun sơn theo h a ti t, r i l i ph thêm m t l p sơn bóng ch ng tr y xư c và cu i cùng m i là s y khô.
  4. Tuy nhiên, cái khó là ch , t t c các công o n này u ư c làm th công và ph thu c khá nhi u vào th i ti t. Do ó, n u tr i n m, mưa dài ngày ho c quá nóng, quy trình s kéo dài lâu hơn. Còn thông thư ng, m i s n ph m m t kho ng 3 n 5 ngày qua t t c các công o n và i n hoàn thi n. ó là chưa k n u có sơ su t trong m t công o n, s n ph m s ph i làm l i t u và th i gian s kéo dài hơn n a. Kỳ công và òi h i tinh t , chính xác cao, ó cũng chính là lý do khi n cho các b c v Airbrush ư c ánh giá cao hơn h n các s n ph m khác... N u b n ang có m t chi c laptop và mu n cá tính hóa mình lên chi c máy, còn ch n ch gì mà không tìm n m t c a hàng ngh thu t Airbrush nh ? B t mí nhé, riêng v i Kzak, m i b c v c a b n s là duy nh t y, b o m "không ng hàng"! Airbrush là gì? Airbrush là m t phong cách v trên các v t d ng do m t ngư i M sáng t o ra t năm 1879. Ngư i v s dùng m t v t d ng v chuyên d ng (g i là súng v hay bút v ), pha ch sơn ôtô và ch tác các b c tranh lên các v t d ng. Airbrush khá ph bi n v i gi i tr th gi i. Tuy nhiên ngh thu t v này m i ch du nh p ư c vào Vi t Nam kho ng vài năm g n ây và còn khá âm th m l ng l . Nhóm b n
  5. 5 ngư i sáng l p ra Kzak chính là nh ng ngư i u tiên ưa ngh thu t v này vào Vi t Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản